Search:
תְמוּנַת נוֹף \ העיר העתיקה וכיפת הזהב
כיפת הזהב על רקע ירושלים.
צולם מהר הצופים.
שם צלם: © Elior תאריך: 15.12.2008 תמונה מספר: 8375 צפיות: 19k
הכותל וכיפת הזהב
לילה חורפי
שם צלם: © יובל אדלר תאריך: 17.03.2007 תמונה מספר: 6683 צפיות: 27k