Search:
מגדל דוד \ ירושלים בסוף השבת
שם צלם: © RomKri תאריך: 10.04.2010 תמונה מספר: 14702 צפיות: 25k
Image licence
ככר השבת בירושלים
בככר זה התקיימו הפגנות סוערות על קדושת ירושלים בעשרות השנים האחרונות שמו של הככר ניתן לו בגלל ההפגנות על קדושת השבת שהתקיימו בו לפני שנים רבות
שם צלם: © Jewishfan תאריך: 16.06.2006 תמונה מספר: 5376 צפיות: 30k
שריד מהחומה שהקיפה את בית המקדש
חלק מהחומה שקיפה את בית המקדש עם כתובת (שילוט) המצביעה על מיקום בית התקיעה, מקום הכרזת כניסת השבת על ידי הלויים
שם צלם: © Eli Mordechai תאריך: 10.01.2009 תמונה מספר: 8384 צפיות: 18k