Search:
שלג \ הרכבת מגיעה למלחה ביום שלג הרכבת מגיעה לירושלים ביום מושלג
הרכבת מגיעה למלחה ביום מושלג, חורף 2008.
הרכבת מגיעה לתחנת מלחה בירושלים בבוקר יום השלג היחיד באותו חורף (ינואר 2008), תנועת האוטובוסים הושבתה באותו יום עד לצהרים עקב השלג.
שם צלם: © דני כהן תאריך: 02.11.2008 תמונה מספר: 8324 צפיות: 19k
מבט לעבר תחנת הרכבת במלחה בשעת ערב
מבט לעבר תחנת הרכבת במלחה בשעת ערב
שם צלם: © דני כהן תאריך: 04.07.2006 תמונה מספר: 5488 צפיות: 22k