Search:
העיר העתיקה. רח´ מוריסטן. צלב בהמתנה לצליינים נוצרים.
שם צלם: © RomKri תאריך: 23.02.2005 תמונה מספר: 810 צפיות: 341k
Image licence
מסגד
שם צלם: © RomKri תאריך: 09.06.2009 תמונה מספר: 9023 צפיות: 293k
Image licence
רחוב קרדו
שם צלם: © RomKri תאריך: 25.01.2013 תמונה מספר: 18992 צפיות: 171k
Image licence
העיר העתיקה
שם צלם: © RomKri תאריך: 14.08.2013 תמונה מספר: 19276 צפיות: 32k
Image licence
ירושלים בשחור ולבן \ רחובות של ירושלים העתיקה
שם צלם: © RomKri תאריך: 13.12.2012 תמונה מספר: 18817 צפיות: 128k
Image licence
העיר העתיקה
שם צלם: © RomKri תאריך: 14.08.2013 תמונה מספר: 19342 צפיות: 41k
Image licence
ירושלים בין הערביים
שם צלם: © RomKri תאריך: 07.04.2010 תמונה מספר: 14671 צפיות: 71k
Image licence
ירושלים בשחור ולבן \ רחובות מפותלים של הרובע המוסלמי
שם צלם: © RomKri תאריך: 18.12.2012 תמונה מספר: 18820 צפיות: 79k
Image licence
המוכר
שם צלם: © RomKri תאריך: 26.08.2009 תמונה מספר: 11352 צפיות: 47k
Image licence
העיר העתיקה, הרובע הנוצרי
שם צלם: © RomKri תאריך: 31.03.2007 תמונה מספר: 6729 צפיות: 104k
Image licence
הרובע המוסלמי
שם צלם: © RomKri תאריך: 11.03.2010 תמונה מספר: 14222 צפיות: 35k
Image licence
רחוב ברובע המוסלמי של ירושלים העתיקה
שם צלם: © RomKri תאריך: 26.08.2009 תמונה מספר: 11333 צפיות: 69k
Image licence
חנות מזכרות ברחוב קרדו
שם צלם: © RomKri תאריך: 01.05.2005 תמונה מספר: 1372 צפיות: 168k
Image licence
העיר העתיקה
שם צלם: © RomKri תאריך: 14.08.2013 תמונה מספר: 19277 צפיות: 39k
Image licence
העיר העתיקה, הרובע המוסלמי
שם צלם: © RomKri תאריך: 04.08.2010 תמונה מספר: 16312 צפיות: 37k
Image licence
שער שכם
שם צלם: © RomKri תאריך: 25.08.2009 תמונה מספר: 11326 צפיות: 29k
Image licence
העיר העתיקה
שם צלם: © RomKri תאריך: 14.08.2013 תמונה מספר: 19313 צפיות: 32k
Image licence
עץ עתיק ברובע היהודי
שם צלם: © RomKri תאריך: 26.04.2013 תמונה מספר: 19075 צפיות: 59k
Image licence
העיר העתיקה
שם צלם: © RomKri תאריך: 14.08.2013 תמונה מספר: 19294 צפיות: 51k
Image licence
הרובע המוסלמי
שם צלם: © RomKri תאריך: 11.03.2010 תמונה מספר: 14220 צפיות: 13k
Image licence
הרובע המוסלמי
שם צלם: © RomKri תאריך: 11.03.2010 תמונה מספר: 14221 צפיות: 16k
Image licence
כנסייה ארמנית ע"ש יעקב הקדוש
שם צלם: © RomKri תאריך: 08.05.2005 תמונה מספר: 1426 צפיות: 169k
Image licence
שער שכם
שם צלם: © RomKri תאריך: 25.08.2009 תמונה מספר: 11328 צפיות: 25k
Image licence
הרובע המוסלמי
שם צלם: © RomKri תאריך: 11.03.2010 תמונה מספר: 14223 צפיות: 25k
Image licence
רחוב בחלק המוסלמי של העיר העתיקה
שם צלם: © RomKri תאריך: 24.08.2009 תמונה מספר: 11325 צפיות: 31k
Image licence
העיר העתיקה, הרובע המוסלמי
שם צלם: © RomKri תאריך: 04.08.2010 תמונה מספר: 16311 צפיות: 54k
Image licence
ברובע המוסלמי של העיר העתיקה
שם צלם: © RomKri תאריך: 25.08.2009 תמונה מספר: 11330 צפיות: 19k
Image licence
העיר העתיקה, הרובע הנוצרי
שם צלם: © RomKri תאריך: 31.03.2007 תמונה מספר: 6741 צפיות: 92k
Image licence
העיר העתיקה, הרובע המוסלמי
שם צלם: © RomKri תאריך: 04.08.2010 תמונה מספר: 16313 צפיות: 30k
Image licence
ילדים ערבים (בחורים)
שם צלם: © RomKri תאריך: 24.09.2009 תמונה מספר: 11941 צפיות: 42k
Image licence
העיר העתיקה
שם צלם: © RomKri תאריך: 14.08.2013 תמונה מספר: 19293 צפיות: 27k
Image licence
הרובע היהודי , צומת רחובות היהודים ובית אל ליד קרדו
שם צלם: © RomKri תאריך: 03.05.2005 תמונה מספר: 1392 צפיות: 36k
Image licence
שוק בעיר העתיקה
שם צלם: © RomKri תאריך: 20.05.2006 תמונה מספר: 5154 צפיות: 49k
Image licence
הרובע המוסלמי
שם צלם: © RomKri תאריך: 21.06.2005 תמונה מספר: 1898 צפיות: 14k
Image licence
הרובע המוסלמי
שם צלם: © RomKri תאריך: 11.03.2010 תמונה מספר: 14219 צפיות: 23k
Image licence
העיר העתיקה, הרובע המוסלמי
שם צלם: © RomKri תאריך: 04.08.2010 תמונה מספר: 19507 צפיות: 4k
Image licence
ברובע המוסלמי של העיר העתיקה
שם צלם: © RomKri תאריך: 25.08.2009 תמונה מספר: 11331 צפיות: 17k
Image licence
העיר העתיקה, כנסיית הקבר, הרובע הנוצרי
שם צלם: © RomKri תאריך: 08.04.2007 תמונה מספר: 6788 צפיות: 72k
Image licence
העיר העתיקה, הרובע המוסלמי
שם צלם: © RomKri תאריך: 26.08.2009 תמונה מספר: 11334 צפיות: 15k
Image licence
העיר העתיקה
שם צלם: © RomKri תאריך: 14.08.2013 תמונה מספר: 19345 צפיות: 29k
Image licence