Search:
העיר העתיקה. רח´ מוריסטן. צלב בהמתנה לצליינים נוצרים.
שם צלם: © RomKri תאריך: 23.02.2005 תמונה מספר: 810 צפיות: 341k
Image licence
ירושלים בשחור ולבן \ רחובות של ירושלים העתיקה
שם צלם: © RomKri תאריך: 13.12.2012 תמונה מספר: 18817 צפיות: 128k
Image licence
העיר העתיקה, הרובע הנוצרי
שם צלם: © RomKri תאריך: 31.03.2007 תמונה מספר: 6729 צפיות: 104k
Image licence
העיר העתיקה, הרובע הנוצרי
שם צלם: © RomKri תאריך: 31.03.2007 תמונה מספר: 6741 צפיות: 92k
Image licence
העיר העתיקה, כנסיית הקבר, הרובע הנוצרי
שם צלם: © RomKri תאריך: 08.04.2007 תמונה מספר: 6788 צפיות: 72k
Image licence
חנויות בעיר העתיקה
שם צלם: © RomKri תאריך: 26.08.2009 תמונה מספר: 11349 צפיות: 18k
Image licence
חנויות בעיר העתיקה
שם צלם: © RomKri תאריך: 26.08.2009 תמונה מספר: 11344 צפיות: 14k
Image licence
חנויות בעיר העתיקה
שם צלם: © RomKri תאריך: 26.08.2009 תמונה מספר: 11346 צפיות: 14k
Image licence
חנויות בעיר העתיקה
שם צלם: © RomKri תאריך: 26.08.2009 תמונה מספר: 11347 צפיות: 15k
Image licence
חנויות בעיר העתיקה
שם צלם: © RomKri תאריך: 26.08.2009 תמונה מספר: 11351 צפיות: 17k
Image licence
חנויות בעיר העתיקה
שם צלם: © RomKri תאריך: 26.08.2009 תמונה מספר: 19515 צפיות: 3k
Image licence
חנויות בעיר העתיקה
שם צלם: © RomKri תאריך: 26.08.2009 תמונה מספר: 11348 צפיות: 14k
Image licence
העיר העתיקה, הרובע הנוצרי
שם צלם: © RomKri תאריך: 31.03.2007 תמונה מספר: 6727 צפיות: 50k
Image licence
הרובע הנוצרי
שם צלם: © I.L. תאריך: 31.03.2007 תמונה מספר: 6724 צפיות: 101k
הרובע הנוצרי
שם צלם: © Misha Burlatsky תאריך: 10.06.2009 תמונה מספר: 9219 צפיות: 45k
העיר העתיקה, הרובע הנוצרי
שם צלם: © Gennadi Zimmerman תאריך: 27.06.2009 תמונה מספר: 9669 צפיות: 51k
העיר העתיקה, הרובע הנוצרי
שם צלם: © RomKri תאריך: 31.03.2007 תמונה מספר: 6732 צפיות: 40k
Image licence
כנסיית הדורמיציון
שם צלם: © RomKri תאריך: 14.09.2009 תמונה מספר: 11809 צפיות: 37k
Image licence
העיר העתיקה, הרובע הנוצרי
שם צלם: © RomKri תאריך: 31.03.2007 תמונה מספר: 6747 צפיות: 49k
Image licence
כנסיית הדורמיציון
שם צלם: © RomKri תאריך: 14.09.2009 תמונה מספר: 11808 צפיות: 56k
Image licence
העיר העתיקה, הרובע הנוצרי
שם צלם: © Misha Burlatsky תאריך: 10.06.2009 תמונה מספר: 9077 צפיות: 39k
שוק בעיר העתיקה
שם צלם: © RomKri תאריך: 17.11.2005 תמונה מספר: 2910 צפיות: 68k
Image licence
הרובע הנוצרי
שם צלם: © RomKri תאריך: 09.01.2010 תמונה מספר: 13414 צפיות: 29k
Image licence
הרובע הנוצרי
שם צלם: © Mikhail Levit תאריך: 14.11.2009 תמונה מספר: 12530 צפיות: 22k
העיר העתיקה, הרובע הנוצרי
שם צלם: © RomKri תאריך: 08.04.2007 תמונה מספר: 6791 צפיות: 28k
Image licence
כנסיית הדורמיציון
שם צלם: © RomKri תאריך: 14.09.2009 תמונה מספר: 11807 צפיות: 32k
Image licence
הרובע הנוצרי
שם צלם: © Mikhail Levit תאריך: 14.03.2010 תמונה מספר: 14250 צפיות: 21k
כנסיית הדורמיציון
שם צלם: © RomKri תאריך: 14.09.2009 תמונה מספר: 11783 צפיות: 31k
Image licence
כנסיית הדורמיציון
שם צלם: © RomKri תאריך: 14.09.2009 תמונה מספר: 11789 צפיות: 32k
Image licence
פסל מרים במקום תרדמתה (כנסיית הדורמיציון)
שם צלם: © RomKri תאריך: 14.09.2009 תמונה מספר: 11802 צפיות: 39k
Image licence
העיר העתיקה, הרובע הנוצרי
שם צלם: © RomKri תאריך: 22.03.2012 תמונה מספר: 18377 צפיות: 14k
Image licence
העיר העתיקה, הרובע הנוצרי
שם צלם: © RomKri תאריך: 13.10.2009 תמונה מספר: 12361 צפיות: 21k
Image licence
העיר העתיקה, הרובע הנוצרי
שם צלם: © RomKri תאריך: 10.10.2010 תמונה מספר: 16496 צפיות: 43k
Image licence
העיר העתיקה, הרובע הנוצרי
שם צלם: © Valery Dembitsky תאריך: 20.08.2010 תמונה מספר: 16350 צפיות: 34k
כנסיית הדורמיציון
שם צלם: © RomKri תאריך: 14.09.2009 תמונה מספר: 11784 צפיות: 28k
Image licence
העיר העתיקה, הרובע הנוצרי
שם צלם: © Misha Burlatsky תאריך: 10.06.2009 תמונה מספר: 9075 צפיות: 22k
העיר העתיקה, הרובע הנוצרי
שם צלם: © RomKri תאריך: 22.03.2012 תמונה מספר: 18412 צפיות: 14k
Image licence
כנסיית הקבר, ויה דלורוזה, הרובע הנוצרי
שם צלם: © Mikhail Levit תאריך: 21.08.2009 תמונה מספר: 11115 צפיות: 42k
העיר העתיקה
שם צלם: © Mikhail Levit תאריך: 21.08.2009 תמונה מספר: 11125 צפיות: 24k
פסל מרים במקום תרדמתה (כנסיית הדורמיציון)
שם צלם: © RomKri תאריך: 14.09.2009 תמונה מספר: 11803 צפיות: 39k
Image licence