Search:
העיר העתיקה \ הכולת המערבי ספר תהילים
פתקים בכותל המערבי וספר תהילים
שם צלם: © Barak Sekeles תאריך: 07.10.2007 תמונה מספר: 7408 צפיות: 19k
העיר העתיקה \ הכולת המערבי
שם צלם: © Barak Sekeles תאריך: 07.10.2007 תמונה מספר: 7405 צפיות: 13k
העיר העתיקה \ הכולת המערבי
שם צלם: © Barak Sekeles תאריך: 07.10.2007 תמונה מספר: 7404 צפיות: 13k
העיר העתיקה \ הכולת המערבי
שם צלם: © Barak Sekeles תאריך: 07.10.2007 תמונה מספר: 7406 צפיות: 10k
העיר העתיקה \ הכולת המערבי
שם צלם: © Barak Sekeles תאריך: 07.10.2007 תמונה מספר: 7407 צפיות: 11k