Search:
הר הזיתים \ צפה מהר הזיתים
שם צלם: © RomKri תאריך: 23.01.2016 תמונה מספר: 19428 צפיות: 17k
Image licence
הר הזיתים
שם צלם: © RomKri תאריך: 30.04.2005 תמונה מספר: 1366 צפיות: 220k
Image licence
הר הזיתים \ מורדות של הר הזיתים
שם צלם: © RomKri תאריך: 29.04.2005 תמונה מספר: 1362 צפיות: 302k
Image licence
הר הזיתים \ פסטיבל האור בירושלים 2010
שם צלם: © RomKri תאריך: 17.06.2010 תמונה מספר: 16116 צפיות: 105k
Image licence
שם צלם: © RomKri תאריך: 09.06.2009 תמונה מספר: 9035 צפיות: 46k
Image licence
שם צלם: © RomKri תאריך: 15.05.2010 תמונה מספר: 15627 צפיות: 70k
Image licence
הר הזיתים \ כנסיית העלייה
כנסיית העלייה, כיפת העלייה או מסגד העלייה הם שמות שונים לכנסייה על הר הזיתים המשמרת את זיכרון עלייתו של ישו לשמים ארבעים יום לאחר תחייתו.
שם צלם: © RomKri תאריך: 20.09.2010 תמונה מספר: 16420 צפיות: 55k
Image licence
הר הזיתים \ בדרך להר הזיתים
שם צלם: © RomKri תאריך: 30.01.2010 תמונה מספר: 13804 צפיות: 29k
Image licence
הר הזיתים \ בדרך להר הזיתים
שם צלם: © RomKri תאריך: 30.01.2010 תמונה מספר: 13808 צפיות: 30k
Image licence
הר הזיתים \ נוף מהר הזיתים
שם צלם: © pmos_nmos תאריך: 13.04.2009 תמונה מספר: 8637 צפיות: 171k
נוף מהר הזיתים
שם צלם: © Misha Burlatsky תאריך: 09.06.2009 תמונה מספר: 9048 צפיות: 110k
שם צלם: © RomKri תאריך: 29.06.2009 תמונה מספר: 9703 צפיות: 126k
Image licence
יד אבשלום
"יד אבשלום" היא מצבה מונומנטלית הנמצאת בנחל קדרון, בין הר הזיתים והר הבית. היא שוכנת סמוך לצלע הר הזיתים, לצד מבני קבורה מפוארים נוספים כקבר בני חזיר וקבר זכריה. שם המצבה מצביע על מסורת המקשרת אותה למצבה שנבנתה בידי אבשלום בנו של דוד המלך, אך לפי המחקר הארכאולוגי, זהו קבר המתוארך לתקופת המאה ה-1 לפנה"ס, מאות רבות של שנים לאחר זמנו של אבשלום.
(wikipediq.org)
שם צלם: © RomKri תאריך: 14.04.2010 תמונה מספר: 14811 צפיות: 64k
Image licence
שם צלם: © רון פלד תאריך: 14.02.2010 תמונה מספר: 13894 צפיות: 62k
הר הזיתים \ כנסיית גת שמנים
http://whitesoul.com
Made with : Nikon D2H
שם צלם: © Jae-Hyoung Ho תאריך: 21.03.2007 תמונה מספר: 6695 צפיות: 76k
הר הזיתים \ חמורו של משיח נראה בהר הזיתים
יום שישי הטוב בהר הזיתים שבירושלים... תודות לסולימאן ולחמור ד"ר ביטר
שם צלם: © Elad Sherman תאריך: 12.04.2009 תמונה מספר: 8517 צפיות: 50k
שם צלם: © RomKri תאריך: 09.06.2009 תמונה מספר: 9026 צפיות: 43k
Image licence
שם צלם: © RomKri תאריך: 02.08.2010 תמונה מספר: 16300 צפיות: 59k
Image licence
הר הזיתים
שם צלם: © pmos_nmos תאריך: 23.03.2012 תמונה מספר: 18462 צפיות: 249k
שם צלם: © רון פלד תאריך: 14.02.2010 תמונה מספר: 13909 צפיות: 49k
הר הזיתים \ כנסיית גת שמנים
http://whitesoul.com
Made with : Nikon D70s
שם צלם: © Jae-Hyoung Ho תאריך: 21.03.2007 תמונה מספר: 6693 צפיות: 60k
שם צלם: © רון פלד תאריך: 14.02.2010 תמונה מספר: 13939 צפיות: 33k
שם צלם: © Misha Burlatsky תאריך: 10.06.2009 תמונה מספר: 9196 צפיות: 66k
הר הזיתים \ העיר העתיקה
שם צלם: © RomKri תאריך: 12.06.2005 תמונה מספר: 1723 צפיות: 70k
Image licence
שם צלם: © Mikhail Levit תאריך: 06.03.2010 תמונה מספר: 14140 צפיות: 43k
הר הזיתים \ אור ירושלים – פסטיבל בעיר
שם צלם: © RomKri תאריך: 15.06.2009 תמונה מספר: 9369 צפיות: 38k
Image licence
שם צלם: © רון פלד תאריך: 14.02.2010 תמונה מספר: 13924 צפיות: 39k
הר הזיתים \ נוף מהר הזיתים
שם צלם: © pmos_nmos תאריך: 13.04.2009 תמונה מספר: 8635 צפיות: 49k
שם צלם: © pmos_nmos תאריך: 13.04.2009 תמונה מספר: 8636 צפיות: 36k
שם צלם: © Misha Burlatsky תאריך: 10.06.2009 תמונה מספר: 9207 צפיות: 35k
שם צלם: © RomKri תאריך: 09.06.2009 תמונה מספר: 9032 צפיות: 28k
Image licence
שם צלם: © RomKri תאריך: 30.01.2010 תמונה מספר: 13793 צפיות: 22k
Image licence
שם צלם: © RomKri תאריך: 10.05.2010 תמונה מספר: 15434 צפיות: 66k
Image licence
שם צלם: © RomKri תאריך: 20.09.2010 תמונה מספר: 16426 צפיות: 52k
Image licence
הר הזיתים \ כנסיית העלייה
כנסיית העלייה, כיפת העלייה או מסגד העלייה הם שמות שונים לכנסייה על הר הזיתים המשמרת את זיכרון עלייתו של ישו לשמים ארבעים יום לאחר תחייתו.
שם צלם: © RomKri תאריך: 20.09.2010 תמונה מספר: 16421 צפיות: 32k
Image licence
שם צלם: © Valery Dembitsky תאריך: 02.05.2010 תמונה מספר: 15294 צפיות: 70k
שם צלם: © RomKri תאריך: 16.05.2010 תמונה מספר: 15630 צפיות: 58k
Image licence
הר הזיתים \ מזרח ירושלים, הר הזיתים
שם צלם: © RomKri תאריך: 29.04.2010 תמונה מספר: 15275 צפיות: 39k
Image licence
הר הזיתים \ אור ירושלים – פסטיבל בעיר
שם צלם: © RomKri תאריך: 15.06.2009 תמונה מספר: 9368 צפיות: 40k
Image licence
הר הזיתים \ נוף מהר הזיתים
שם צלם: © pmos_nmos תאריך: 13.04.2009 תמונה מספר: 8641 צפיות: 35k