Search:
יום העצמאות \ יום הזיכרון לחללי בכותל
שם צלם: © RomKri תאריך: 20.04.2010 תמונה מספר: 14914 צפיות: 546k
Image licence
יום העצמאות \ יום הזיכרון לחללי בכותל
שם צלם: © RomKri תאריך: 20.04.2010 תמונה מספר: 14913 צפיות: 50k
Image licence
יום העצמאות \ יום הזיכרון לחללי בכותל
שם צלם: © RomKri תאריך: 20.04.2010 תמונה מספר: 14912 צפיות: 45k
Image licence
יום העצמאות \ יום הזיכרון לחללי בכותל
שם צלם: © RomKri תאריך: 20.04.2010 תמונה מספר: 14915 צפיות: 42k
Image licence
יום העצמאות \ יום הזיכרון לחללי בכותל
שם צלם: © RomKri תאריך: 21.04.2010 תמונה מספר: 14988 צפיות: 30k
Image licence
יום העצמאות \ יום הזיכרון לחללי בכותל
שם צלם: © RomKri תאריך: 21.04.2010 תמונה מספר: 14987 צפיות: 29k
Image licence
רחוב בן-יהודה
שם צלם: © Gidon תאריך: 11.05.2013 תמונה מספר: 19140 צפיות: 11k
יער האסטרונאוטים
אבן שבורה לזכרם של האסטרונאוטים 13ק"מ מירושלים.

לפעמים חללית מתנפצת, לעיתים אבנים מנותצות. עם הזמן גם אם הקרן קיימת הזיכרון נעלם
שם צלם: © Barak Sekeles תאריך: 04.02.2006 תמונה מספר: 3815 צפיות: 36k