Search:
ביתי כנסת וישיבות \ בית הכנסת הגדול בירושלים
שם צלם: © Pes & Lev תאריך: 18.08.2009 תמונה מספר: 11090 צפיות: 39k
ביתי כנסת וישיבות \ בית הכנסת הגדול בירושלים
שם צלם: © RomKri תאריך: 05.11.2009 תמונה מספר: 12421 צפיות: 43k
Image licence
ביתי כנסת וישיבות \ בית הכנסת הגדול בירושלים
שם צלם: © Pes & Lev תאריך: 18.08.2009 תמונה מספר: 11089 צפיות: 32k
ביתי כנסת וישיבות \ בית הכנסת הגדול בירושלים
שם צלם: © Pes & Lev תאריך: 18.08.2009 תמונה מספר: 11088 צפיות: 35k
ביתי כנסת וישיבות \ בית הכנסת הגדול בירושלים
שם צלם: © Pes & Lev תאריך: 18.08.2009 תמונה מספר: 11086 צפיות: 21k
ביתי כנסת וישיבות \ בית הכנסת הגדול
שם צלם: © pmos_nmos תאריך: 18.04.2009 תמונה מספר: 8767 צפיות: 29k
ביתי כנסת וישיבות \ בית הכנסת הגדול בירושלים
שם צלם: © Pes & Lev תאריך: 18.08.2009 תמונה מספר: 11085 צפיות: 17k
ביתי כנסת וישיבות \ בית הכנסת הגדול בירושלים
שם צלם: © Pes & Lev תאריך: 18.08.2009 תמונה מספר: 11087 צפיות: 16k
ביתי כנסת וישיבות \ בית הכנסת הגדול בירושלים
שם צלם: © RomKri תאריך: 16.04.2005 תמונה מספר: 1215 צפיות: 25k
Image licence
גדר הפרדה
ירושלים, אפריל 2005
גדר הפרדה הינה פרויקט לאומי הגדול ביותר של מדינת ישראל (2 מיליון $ לק"מ, סה"כ ~700 ק"מ).
7.7.2004 בית הדין הבין-לאומי בהאג קבע כי פרויקט גדר ההפרדה של ישראל מנוגד לנורמות החוק הבין-לאומי.
שם צלם: © Настя תאריך: 17.04.2005 תמונה מספר: 1228 צפיות: 24k