Search:
מנזרים וכנסיות \ כנסייה ארמנית ע"ש יעקב הקדוש
שם צלם: © RomKri תאריך: 08.05.2005 תמונה מספר: 1426 צפיות: 169k
Image licence
מנזרים וכנסיות \ כנסייה ארמנית ע"ש יעקב הקדוש
שם צלם: © RomKri תאריך: 08.05.2005 תמונה מספר: 1425 צפיות: 39k
Image licence
מנזרים וכנסיות \ כנסייה ארמנית ע"ש יעקב הקדוש
שם צלם: © RomKri תאריך: 08.05.2005 תמונה מספר: 1427 צפיות: 33k
Image licence
מפות של השואה הארמנית
שם צלם: © RomKri תאריך: 03.05.2005 תמונה מספר: 1378 צפיות: 48k
Image licence
הרובע הארמני
שם צלם: © RomKri תאריך: 04.05.2010 תמונה מספר: 15314 צפיות: 45k
Image licence
מנזרים וכנסיות \ צולם בבית הקברות הארמני בהר ציון
שם צלם: © רון פלד תאריך: 14.02.2010 תמונה מספר: 13941 צפיות: 29k
הצג דומיציון הרובע ארמני
שם צלם: © RomKri תאריך: 26.04.2010 תמונה מספר: 15123 צפיות: 56k
Image licence
אנשים
שם צלם: © Al Teich תאריך: 28.07.2006 תמונה מספר: 5684 צפיות: 43k
אביב, הרובע הארמני
שם צלם: © RomKri תאריך: 26.04.2010 תמונה מספר: 15122 צפיות: 43k
Image licence
מנזרים וכנסיות \ כנסייה ארמנית ע"ש יעקב הקדוש
שם צלם: © RomKri תאריך: 13.02.2006 תמונה מספר: 3934 צפיות: 47k
Image licence
הרובע הארמני
שם צלם: © Mikhail Levit תאריך: 16.12.2009 תמונה מספר: 12921 צפיות: 20k
המנהרה ברובע ארמני
שם צלם: © RomKri תאריך: 28.04.2010 תמונה מספר: 15274 צפיות: 40k
Image licence
הרובע הארמני
שם צלם: © RomKri תאריך: 04.05.2010 תמונה מספר: 15313 צפיות: 24k
Image licence
הרובע הארמני
שם צלם: © RomKri תאריך: 04.05.2010 תמונה מספר: 15311 צפיות: 24k
Image licence
מנזרים וכנסיות \ קתדרלת יעקב הקדוש
שם צלם: © RomKri תאריך: 04.05.2010 תמונה מספר: 15308 צפיות: 33k
Image licence
מנזרים וכנסיות \ קתדרלת יעקב הקדוש
שם צלם: © RomKri תאריך: 04.05.2010 תמונה מספר: 15309 צפיות: 31k
Image licence
הרובע הארמני
שם צלם: © RomKri תאריך: 04.05.2010 תמונה מספר: 15312 צפיות: 23k
Image licence
הרובע הארמני
שם צלם: © RomKri תאריך: 04.05.2010 תמונה מספר: 15307 צפיות: 23k
Image licence
מנזרים וכנסיות \ קתדרלת יעקב הקדוש
שם צלם: © RomKri תאריך: 04.05.2010 תמונה מספר: 15310 צפיות: 32k
Image licence
הרובע הארמני
שם צלם: © RomKri תאריך: 04.05.2010 תמונה מספר: 15305 צפיות: 23k
Image licence
מוזיון הארמני
שם צלם: © Pes & Lev תאריך: 21.06.2006 תמונה מספר: 5398 צפיות: 30k
מנזרים וכנסיות \ כנסייה ארמנית ע"ש יעקב הקדוש
שם צלם: © RomKri תאריך: 13.02.2006 תמונה מספר: 3935 צפיות: 38k
Image licence
הרובע הארמני
שם צלם: © RomKri תאריך: 04.05.2010 תמונה מספר: 15306 צפיות: 23k
Image licence
מנזרים וכנסיות \ העיר העתיקה
שם צלם: © RomKri תאריך: 21.10.2005 תמונה מספר: 2610 צפיות: 32k
Image licence
מנזרים וכנסיות \ העיר העתיקה
שם צלם: © RomKri תאריך: 16.12.2006 תמונה מספר: 6325 צפיות: 34k
Image licence
מוזיון הארמני
שם צלם: © Pes & Lev תאריך: 21.06.2006 תמונה מספר: 5404 צפיות: 27k
המנהרה ברובע ארמני
שם צלם: © RomKri תאריך: 28.04.2010 תמונה מספר: 15273 צפיות: 28k
Image licence
רובע ארמני
שם צלם: © LJ-Hachik תאריך: 02.06.2006 תמונה מספר: 5259 צפיות: 27k
מוזיון הארמני
שם צלם: © Pes & Lev תאריך: 21.06.2006 תמונה מספר: 5411 צפיות: 22k
מוזיון הארמני
שם צלם: © Pes & Lev תאריך: 21.06.2006 תמונה מספר: 5403 צפיות: 18k
מוזיון הארמני
שם צלם: © Pes & Lev תאריך: 21.06.2006 תמונה מספר: 5402 צפיות: 17k
חומות של עיר העתיקה, העיר העתיקה
שם צלם: © RomKri תאריך: 15.06.2005 תמונה מספר: 1822 צפיות: 28k
Image licence
רחוב הפטריארכיה הארמנית
שם צלם: © RomKri תאריך: 03.05.2005 תמונה מספר: 1380 צפיות: 26k
Image licence
מנזרים וכנסיות \ כנסייה ארמנית ע"ש יעקב הקדוש
שם צלם: © RomKri תאריך: 08.05.2005 תמונה מספר: 1428 צפיות: 39k
Image licence
הרובע הארמני
שם צלם: © LJ-Hachik תאריך: 05.06.2006 תמונה מספר: 5322 צפיות: 20k
מוזיון הארמני
שם צלם: © Pes & Lev תאריך: 21.06.2006 תמונה מספר: 5408 צפיות: 18k
מוזיון הארמני
שם צלם: © Pes & Lev תאריך: 21.06.2006 תמונה מספר: 5405 צפיות: 19k
מוזיון הארמני
שם צלם: © Pes & Lev תאריך: 21.06.2006 תמונה מספר: 5397 צפיות: 18k
מוזיון הארמני
שם צלם: © Pes & Lev תאריך: 21.06.2006 תמונה מספר: 5399 צפיות: 18k
העיר העתיקה
שם צלם: © Oleg SuperGlaz תאריך: 26.06.2009 תמונה מספר: 9656 צפיות: 13k