Search:
תמונות לילה \ הגן הטכנולוגי בשעת ערב
הגן הטכנולוגי בשעת ערב
שם צלם: © דני כהן תאריך: 04.07.2006 תמונה מספר: 5487 צפיות: 68k
הרכבת מגיעה למלחה ביום שלג הרכבת מגיעה לירושלים ביום מושלג
הרכבת מגיעה למלחה ביום מושלג, חורף 2008.
הרכבת מגיעה לתחנת מלחה בירושלים בבוקר יום השלג היחיד באותו חורף (ינואר 2008), תנועת האוטובוסים הושבתה באותו יום עד לצהרים עקב השלג.
שם צלם: © דני כהן תאריך: 02.11.2008 תמונה מספר: 8324 צפיות: 19k
תמונות לילה \ מבט לעבר תחנת הרכבת במלחה בשעת ערב
מבט לעבר תחנת הרכבת במלחה בשעת ערב
שם צלם: © דני כהן תאריך: 04.07.2006 תמונה מספר: 5488 צפיות: 22k
מלחה
מבט לעבר הגן הטכנולוגי וקניון ירושלים בשכונת מלחה, ירושלים
שם צלם: © דני כהן תאריך: 13.01.2006 תמונה מספר: 3506 צפיות: 31k