Search:
העיר העתיקה \ העיר העתיקה, ויה דולורוזה
שם צלם: © RomKri תאריך: 01.05.2010 תמונה מספר: 15288 צפיות: 57k
Image licence
ויה דולורוזה
שם צלם: © RomKri תאריך: 26.05.2010 תמונה מספר: 15735 צפיות: 78k
Image licence
ויה דולורוזה
שם צלם: © RomKri תאריך: 17.09.2010 תמונה מספר: 16408 צפיות: 43k
Image licence
ויה דולורוזה
שם צלם: © RomKri תאריך: 20.07.2010 תמונה מספר: 16284 צפיות: 58k
Image licence
ויה דולורוזה
שם צלם: © RomKri תאריך: 20.07.2010 תמונה מספר: 16287 צפיות: 32k
Image licence
העיר העתיקה \ העיר העתיקה, ויה דולורוזה
שם צלם: © RomKri תאריך: 02.04.2010 תמונה מספר: 19545 צפיות: 929
Image licence
ויה דולורוזה
שם צלם: © RomKri תאריך: 20.07.2010 תמונה מספר: 16277 צפיות: 30k
Image licence
העיר העתיקה \ העיר העתיקה, ויה דולורוזה
שם צלם: © RomKri תאריך: 02.04.2010 תמונה מספר: 14505 צפיות: 37k
Image licence
ויה דלורוזה
שם צלם: © Mikhail Levit תאריך: 14.03.2010 תמונה מספר: 14258 צפיות: 26k
ויה דולורוזה
שם צלם: © RomKri תאריך: 26.05.2010 תמונה מספר: 15733 צפיות: 25k
Image licence
ויה דלורוזה
שם צלם: © RomKri תאריך: 02.01.2010 תמונה מספר: 13359 צפיות: 27k
Image licence
העיר העתיקה \ העיר העתיקה, ויה דולורוזה
שם צלם: © RomKri תאריך: 02.04.2010 תמונה מספר: 14507 צפיות: 31k
Image licence
העיר העתיקה \ העיר העתיקה, ויה דלורוזה
שם צלם: © RomKri תאריך: 01.12.2009 תמונה מספר: 12753 צפיות: 26k
Image licence
העיר העתיקה \ כנסיית ההלקאה - התחנה השנייה (פלגלסיון)
שם צלם: © RomKri תאריך: 06.10.2009 תמונה מספר: 12277 צפיות: 42k
Image licence
ויה דלורוזה
שם צלם: © RomKri תאריך: 27.12.2009 תמונה מספר: 13294 צפיות: 23k
Image licence
ויה דלורוזה, הרובע הנוצרי
שם צלם: © Mikhail Levit תאריך: 21.08.2009 תמונה מספר: 11117 צפיות: 38k
העיר העתיקה \ כנסיית ההלקאה - התחנה השנייה (פלגלסיון)
שם צלם: © RomKri תאריך: 06.10.2009 תמונה מספר: 12271 צפיות: 38k
Image licence
ויה דולורוזה
שם צלם: © RomKri תאריך: 20.07.2010 תמונה מספר: 16283 צפיות: 23k
Image licence
העיר העתיקה \ בוקר בויה דלורוזה
שם צלם: © RomKri תאריך: 20.05.2010 תמונה מספר: 15641 צפיות: 38k
Image licence
כנסיית הקבר, ויה דלורוזה, הרובע הנוצרי
שם צלם: © Mikhail Levit תאריך: 21.08.2009 תמונה מספר: 11115 צפיות: 42k
העיר העתיקה \ העיר העתיקה, ויה דולורוזה
שם צלם: © RomKri תאריך: 02.04.2010 תמונה מספר: 14508 צפיות: 29k
Image licence
ויה דלורוזה, הרובע הנוצרי
שם צלם: © Mikhail Levit תאריך: 21.08.2009 תמונה מספר: 11119 צפיות: 36k
העיר העתיקה \ העיר העתיקה, ויה דולורוזה
שם צלם: © RomKri תאריך: 02.04.2010 תמונה מספר: 14506 צפיות: 29k
Image licence
העיר העתיקה \ העיר העתיקה, ויה דולורוזה
שם צלם: © RomKri תאריך: 02.04.2010 תמונה מספר: 14504 צפיות: 28k
Image licence
העיר העתיקה \ העיר העתיקה, ויה דולורוזה
שם צלם: © RomKri תאריך: 27.01.2011 תמונה מספר: 16838 צפיות: 22k
Image licence
העיר העתיקה \ כנסיית ההלקאה - התחנה השנייה (פלגלסיון)
שם צלם: © RomKri תאריך: 06.10.2009 תמונה מספר: 12275 צפיות: 40k
Image licence
העיר העתיקה \ ויה דלורוזה
שם צלם: © RomKri תאריך: 11.03.2010 תמונה מספר: 14214 צפיות: 30k
Image licence
ויה דולורוזה
שם צלם: © RomKri תאריך: 20.07.2010 תמונה מספר: 16281 צפיות: 22k
Image licence
ויה דולורוזה
שם צלם: © RomKri תאריך: 20.07.2010 תמונה מספר: 16280 צפיות: 21k
Image licence
ויה דולורוזה
שם צלם: © RomKri תאריך: 20.07.2010 תמונה מספר: 16282 צפיות: 21k
Image licence
העיר העתיקה \ כנסיית ההלקאה - התחנה השנייה (פלגלסיון)
שם צלם: © RomKri תאריך: 06.10.2009 תמונה מספר: 12274 צפיות: 33k
Image licence
Via dolorosa - 7 station
שם צלם: © RomKri תאריך: 31.08.2010 תמונה מספר: 16374 צפיות: 42k
Image licence
ויה דלורוזה
שם צלם: © RomKri תאריך: 20.05.2006 תמונה מספר: 5160 צפיות: 32k
Image licence
ויה דלורוזה
שם צלם: © RomKri תאריך: 17.01.2010 תמונה מספר: 13499 צפיות: 19k
Image licence
ויה דולורוזה
שם צלם: © RomKri תאריך: 27.01.2011 תמונה מספר: 16763 צפיות: 19k
Image licence
ויה דולורוזה
שם צלם: © RomKri תאריך: 20.07.2010 תמונה מספר: 16278 צפיות: 21k
Image licence
העיר העתיקה \ העיר העתיקה, ויה דלורוזה
שם צלם: © RomKri תאריך: 11.03.2010 תמונה מספר: 14182 צפיות: 21k
Image licence
ויה דלורוזה
שם צלם: © RomKri תאריך: 17.01.2010 תמונה מספר: 13500 צפיות: 16k
Image licence
ויה דלורוזה
שם צלם: © RomKri תאריך: 01.09.2009 תמונה מספר: 11532 צפיות: 16k
Image licence
העיר העתיקה \ כנסיית ההלקאה - התחנה השנייה (פלגלסיון)
שם צלם: © RomKri תאריך: 06.10.2009 תמונה מספר: 12273 צפיות: 29k
Image licence