Search:
הרובע המוסלמי \ נופי דדוש
תצפית מגג הוספסאוסטרי ויאה דולורוזה 37
שם צלם: © נופי דדוש תאריך: 31.01.2009 תמונה מספר: 8425 צפיות: 25k
נופי דדוש
סולימאן והחמור פיטר, מראה ציבעוני בא-תור סוף הר הזתים. תמורת כמה שקלים תקבלו ברכה ותוכלו להצטלם עם שני המכובדים.
שם צלם: © נופי דדוש תאריך: 31.01.2009 תמונה מספר: 8413 צפיות: 31k
נופי דדוש
צליינים בכנסיית הקבר
שם צלם: © נוופי דדוש אור יהודה תאריך: 31.01.2009 תמונה מספר: 8393 צפיות: 11k
נופי דדוש
צילומים במאה שערים
שם צלם: © נופי דדוש אור יהודה תאריך: 30.10.2010 תמונה מספר: 16523 צפיות: 21k
נופי דדוש
כנסיית יוחנן המטביל בעין כרם מזויות לא שיגרתית.
שם צלם: © נופי דדוש תאריך: 31.01.2009 תמונה מספר: 8415 צפיות: 8k
נופי דדוש
כנסיית יוחנן המטביל בעין כרם מזוית לא שיגרתית. צילום נופי.
שם צלם: © נופי דדוש תאריך: 31.01.2009 תמונה מספר: 8419 צפיות: 9k
נופי דדוש
צילומים במאה שערים
שם צלם: © נופי דדוש אור יהודה תאריך: 30.10.2010 תמונה מספר: 16524 צפיות: 20k
נופי דדוש
צילומים במאה שערים
שם צלם: © נופי דדוש אור יהודה תאריך: 30.10.2010 תמונה מספר: 16525 צפיות: 20k
נופי דדוש
צילומים במאה שערים
שם צלם: © נופי דדוש אור יהודה תאריך: 30.10.2010 תמונה מספר: 16522 צפיות: 20k
נופי דדוש
צילומים במאה שערים
שם צלם: © נופי דדוש אור יהודה תאריך: 30.10.2010 תמונה מספר: 16521 צפיות: 20k
נופי דדוש
צילומים במאה שערים
שם צלם: © נופי דדוש אור יהודה תאריך: 30.10.2010 תמונה מספר: 16527 צפיות: 20k
נופי דדוש
פעמון בראש כנסיית אוגוסטא ויקטוריה . מי שיגיע עדלמרומי המגדל 45 מטרים יוכל לצפות ולראות את ירושלים ממעוף הציפור. מראה מרהיב.
שם צלם: © נופי דדוש תאריך: 31.01.2009 תמונה מספר: 8411 צפיות: 13k
נופי דדוש
מסגד-כנסיית העליה א תור. ציללנים רוסים מתפללים. צילום נופי דדוש.
שם צלם: © נופי דדוש תאריך: 31.01.2009 תמונה מספר: 8418 צפיות: 8k
נופי דדוש
הכניסה לכנסיית אוגוסטא ויקטוריה
שם צלם: © נופי דדוש תאריך: 31.01.2009 תמונה מספר: 8430 צפיות: 13k
נופי דדוש אור יהודה
הקנאות הדתית, ושנאת הנשים אפילו בצילום עתיקאינה יודעת גבולות. בכניסה לירושלים כרזה ואלמוני מחק את פני האישה.
שם צלם: © נופי דדוש תאריך: 02.05.2009 תמונה מספר: 8860 צפיות: 8k
נופי דדוש
צילומים במאה שערים
שם צלם: © נופי דדוש אור יהודה תאריך: 30.10.2010 תמונה מספר: 16520 צפיות: 20k
נופי דדוש
צילומים במאה שערים
שם צלם: © נופי דדוש אור יהודה תאריך: 30.10.2010 תמונה מספר: 16519 צפיות: 19k
נופי דדוש
כנסיית דורמיציון מבט פנימי לכיוון האפסיס. צילום נופי דדוש אור יהודה
שם צלם: © נופי דדוש תאריך: 31.01.2009 תמונה מספר: 8402 צפיות: 9k
נופי דדוש
מבט מהחומה משער יפו לכיוון שער האריות למזרח ירושלים. מקום תוסס צילום נופי דדוש אור יהודה.
שם צלם: © נופי דדוש תאריך: 31.01.2009 תמונה מספר: 8408 צפיות: 11k
נופי דדוש
צילומים במאה שערים
שם צלם: © נופי דדוש אור יהודה תאריך: 30.10.2010 תמונה מספר: 16529 צפיות: 19k
נופי דדוש
צליין-תייר מקניה ברחבת כנסיית הקבר. שימו לבלחולצה המיוחדת. צילום נופי ר
שם צלם: © נופי דדוש תאריך: 31.01.2009 תמונה מספר: 8409 צפיות: 9k
נופי דדוש
צילומים במאה שערים
שם צלם: © נופי דדוש אור יהודה תאריך: 30.10.2010 תמונה מספר: 16526 צפיות: 19k
נופי דדוש
מנזר מוסקוביה עין כרם צילום מזווית לא שגרתית
שם צלם: © נופי דדוש תאריך: 16.11.2008 תמונה מספר: 8328 צפיות: 14k
נופי דדוש
כנסיית דומינוס פלוייט היא אחת הכנסיות הבודדות בירושלים שהאפסיסשלה פונה מערבה! במקום מזרחה כמו כל שאר הכנסיות. האדריכל ברלוצי שתיכנן את הכנסיה פתח חלון לכיוון הר הבית שם התפלל ישו את תפילתו האחרונה.
שם צלם: © נופי דדוש תאריך: 31.01.2009 תמונה מספר: 8423 צפיות: 9k
נופי דדוש
קורא עיתון סמוך לכנסיית הגואל.
שם צלם: © נופי דדוש תאריך: 31.01.2009 תמונה מספר: 8420 צפיות: 8k
נופי דדוש
עבודות הרכבת הקל(ל)ה דרך יפו דצמבר 2008. צילום נופי דדוש
שם צלם: © נופי דדוש תאריך: 31.01.2009 תמונה מספר: 8429 צפיות: 16k
הרובע המוסלמי \ נופי דדוש אור יהודה
רח הגיא העיר העתיקה חיגייב מעטה רעלה לנשים מוסלמיות דתיות
שם צלם: © נופי דדוש אור יהודה תאריך: 31.01.2009 תמונה מספר: 8398 צפיות: 13k
נופי דדוש
כנססיית מריה מגדלנה פנים
שם צלם: © נופי דדוש תאריך: 31.01.2009 תמונה מספר: 8394 צפיות: 12k
נופי דדוש
הכפר סילואן מבט למזרח ברקע החומה
שם צלם: © נופי דדוש תאריך: 31.01.2009 תמונה מספר: 8416 צפיות: 10k
נופי דדוש
ילדים רוכבים על חמור בויה דולורוזה
שם צלם: © נופי דדוש תאריך: 31.01.2009 תמונה מספר: 8417 צפיות: 8k
נופי דדוש
הר הזתים כנסיית מריה מגדלנה זוית אחרת חשיפה ארוכה
שם צלם: © נופי דדוש אור יהודה תאריך: 31.01.2009 תמונה מספר: 8399 צפיות: 22k
נופי דדוש
ידית דלת כנסיית הגואל ברחוב מוריסטן בין השוק לקנסיית הקברבעיר העתיקה. אגב, התצפית ממגדל כנסיית הגואל מהמם...רק שלושה שקלים.
שם צלם: © נופי דדוש תאריך: 31.01.2009 תמונה מספר: 8414 צפיות: 8k
נופי דדוש
צילום ממצודת דוד לכיוון הר הזתים. ברקע כיפת הסלע ומגדל כנסיית הגואל. הכניסה למצודה היא בעלות 30 שקלים והכניסה לראשכנסיית הגואל רק 3 שקלים... צילום נופי דדוש אור יהודה
שם צלם: © נופי דדוש תאריך: 31.01.2009 תמונה מספר: 8427 צפיות: 11k
נופי דדוש
יום לפני יום העצמאות ערכו כמה טייסי חיל האוויר מטס לקראת יום העצמאות. צילום נופי דדוש
שם צלם: © נופי דדוש אור יהודה תאריך: 02.05.2009 תמונה מספר: 8851 צפיות: 12k
נופי דדושאור יהודה
הרובע הארמני כביש. מעל הכביש יש מעין גשר, אזזהו שזהו בית הפטריאך הארמני. השילטון הטורקי אסרלבנות אז התחכמו לו ובנו גישרון אשר משמש בית, מספרים שהבית מיוחדבמינו בעל יופי מיוחד. אני מקווה שיתנו לי לצלם בפנים, פעם. נופי דדוש
שם צלם: © נופי דדוש תאריך: 02.05.2009 תמונה מספר: 8858 צפיות: 9k
נופי דדוש
נזיר בכנסיית הקבר, מכבה נרות
שם צלם: © נופי דדוש תאריך: 02.05.2009 תמונה מספר: 8863 צפיות: 11k
נופי דדוש
רח ויאה דולורוזה מעבר היותו רח אשר צליינים רבים הולכים את דרך היסורים של ישוע, הוא רחוב תוסס חיים ומתגוררים שם בני אדם!!!
שם צלם: © נופי דדוש תאריך: 31.01.2009 תמונה מספר: 8406 צפיות: 14k
נופי דדוש
בית הקפה במלון ההוספיס האוסטרי ויאה דולורוזה 37
שם צלם: © נופי דדוש תאריך: 31.01.2009 תמונה מספר: 8428 צפיות: 11k
נופי דדוש
חדר 'הסעודה האחרונה' מעל "קבר דוד". המקום סמוך לכנסיית דורמיציון, קומה א "קבר דוד", קומה ב'חדר ה"סעודה האחרונה" ומעל מינרט . המקום היחידי מעולם שבו בית כנסת, מסגד וכנסיה בבנין אחד...צילום נופי דדוש אור יהודה.
שם צלם: © נופי דדוש תאריך: 31.01.2009 תמונה מספר: 8421 צפיות: 7k
נופי דדוש
קברו של ניסים גיני ז"ל על הר הזתים בקבר אחים. ניסים היה כבן 10 כשנפגע מכדור של צלף ירדני בעיר העתיקה במלחמת העצמאות. הוא היה מקשר בין העמדות. צהל הכיר בו כמי שנפל בעת מילוי תפקידו. החלל הכי צעיר בצהל. יהי זיכרו ברוך
שם צלם: © נופי דדוש אור יהודה תאריך: 31.01.2009 תמונה מספר: 8404 צפיות: 8k