Search:
אתרים היסטוריים \ יד אבשלום
עמק יהושפט למרגלות הר הזיתים
שם צלם: © גל חורי תאריך: 04.06.2006 תמונה מספר: 5303 צפיות: 25k
כנסיית גת שמנא
העמודים שבחזית הכנסייה
שם צלם: © גל חורי תאריך: 04.06.2006 תמונה מספר: 5304 צפיות: 8k
כנסיית הקבר
שם צלם: © גל חורי תאריך: 04.06.2006 תמונה מספר: 5319 צפיות: 12k
כנסיית הגואל
כיכר המוריסטאן
שם צלם: © גל חורי תאריך: 04.06.2006 תמונה מספר: 5313 צפיות: 17k
כנסיית מריה מגדלנה
נמצאת בהר הזיתים
שם צלם: © גל חורי תאריך: 04.06.2006 תמונה מספר: 5296 צפיות: 16k
כיפות כנסיית הקבר
שם צלם: © גל חורי תאריך: 04.06.2006 תמונה מספר: 5317 צפיות: 28k
כנסיית הקבר
ממגדל כנסיית הגואל
שם צלם: © גל חורי תאריך: 04.06.2006 תמונה מספר: 5316 צפיות: 16k
כיפת הסלע והעיר העתיקה
ממגדל כנסיית הגואל
שם צלם: © גל חורי תאריך: 04.06.2006 תמונה מספר: 5315 צפיות: 18k
העיר העתיקה
מהמגדל של כנסיית הגואל
שם צלם: © גל חורי תאריך: 04.06.2006 תמונה מספר: 5314 צפיות: 11k
הכותל המערבי
שם צלם: © גל חורי תאריך: 04.06.2006 תמונה מספר: 5306 צפיות: 18k
כנסיית הקבר
שם צלם: © גל חורי תאריך: 04.06.2006 תמונה מספר: 5308 צפיות: 11k
כנסיית הקבר
שם צלם: © גל חורי תאריך: 04.06.2006 תמונה מספר: 5309 צפיות: 15k
גת שמנא
גן הזיתים שבכנסיית גת שמנא
שם צלם: © גל חורי תאריך: 03.06.2006 תמונה מספר: 5280 צפיות: 14k
כנסיית הקבר
התמונה בכניסה לכנסייה
שם צלם: © גל חורי תאריך: 04.06.2006 תמונה מספר: 5307 צפיות: 14k
הר הבית מהר הצופים
שם צלם: © גל חורי תאריך: 03.06.2006 תמונה מספר: 5281 צפיות: 15k
למרגלות אל אקצא
האתר הארכיאולוגי בחומה הדרומית של הר הבית
שם צלם: © גל חורי תאריך: 04.06.2006 תמונה מספר: 5305 צפיות: 17k
הר הבית
התמונה צולמה מהרחבה של כנסיית מריה מגדלנה בהר הזיתים
שם צלם: © גל חורי תאריך: 03.06.2006 תמונה מספר: 5282 צפיות: 14k
שער הרחמים
שם צלם: © גל חורי תאריך: 03.06.2006 תמונה מספר: 5283 צפיות: 13k
הר הבית
שם צלם: © גל חורי תאריך: 04.06.2006 תמונה מספר: 5298 צפיות: 9k
הר הבית
מבט מה הזיתים
שם צלם: © גל חורי תאריך: 04.06.2006 תמונה מספר: 5299 צפיות: 9k