Search:
תמונות לילה \ חצר ברובע היהודי
שם צלם: © RomKri תאריך: 13.03.2010 תמונה מספר: 14245 צפיות: 578k
Image licence
רחוב ברובע המוסלמי של ירושלים העתיקה
שם צלם: © RomKri תאריך: 26.08.2009 תמונה מספר: 11333 צפיות: 69k
Image licence
עץ עתיק ברובע היהודי
שם צלם: © RomKri תאריך: 26.04.2013 תמונה מספר: 19075 צפיות: 59k
Image licence
ברובע המוסלמי של העיר העתיקה
שם צלם: © RomKri תאריך: 25.08.2009 תמונה מספר: 11330 צפיות: 19k
Image licence
ברובע המוסלמי של העיר העתיקה
שם צלם: © RomKri תאריך: 25.08.2009 תמונה מספר: 11331 צפיות: 17k
Image licence
רחוב ברובע המוסלמי של ירושלים העתיקה
שם צלם: © RomKri תאריך: 26.08.2009 תמונה מספר: 19493 צפיות: 6k
Image licence
רחוב ברובע המוסלמי של ירושלים העתיקה
שם צלם: © RomKri תאריך: 26.08.2009 תמונה מספר: 11370 צפיות: 25k
Image licence
רחוב ברובע המוסלמי של ירושלים העתיקה
שם צלם: © RomKri תאריך: 26.08.2009 תמונה מספר: 11373 צפיות: 22k
Image licence
רחוב ברובע המוסלמי של ירושלים העתיקה
שם צלם: © RomKri תאריך: 26.08.2009 תמונה מספר: 11372 צפיות: 33k
Image licence
רחוב ברובע המוסלמי של ירושלים העתיקה
שם צלם: © RomKri תאריך: 26.08.2009 תמונה מספר: 11368 צפיות: 18k
Image licence
רחוב ברובע המוסלמי של ירושלים העתיקה
שם צלם: © RomKri תאריך: 26.08.2009 תמונה מספר: 11355 צפיות: 14k
Image licence
ילדים ברובע המוסלמי של העיר העתיקה
שם צלם: © RomKri תאריך: 17.04.2010 תמונה מספר: 14868 צפיות: 29k
Image licence
המנהרה ברובע ארמני
שם צלם: © RomKri תאריך: 28.04.2010 תמונה מספר: 15274 צפיות: 40k
Image licence
ברובע המוסלמי של העיר העתיקה
שם צלם: © RomKri תאריך: 25.08.2009 תמונה מספר: 11329 צפיות: 12k
Image licence
רחוב ברובע המוסלמי של ירושלים העתיקה
שם צלם: © RomKri תאריך: 26.08.2009 תמונה מספר: 11371 צפיות: 18k
Image licence
ילדים ברובע המוסלמי של העיר העתיקה
שם צלם: © RomKri תאריך: 17.04.2010 תמונה מספר: 14867 צפיות: 20k
Image licence
הילד ברובע המוסלמי של העיר העתיקה
שם צלם: © RomKri תאריך: 17.04.2010 תמונה מספר: 14870 צפיות: 19k
Image licence
הילד ברובע המוסלמי של העיר העתיקה
שם צלם: © RomKri תאריך: 17.04.2010 תמונה מספר: 14869 צפיות: 19k
Image licence
רחוב ברובע המוסלמי של ירושלים העתיקה
שם צלם: © RomKri תאריך: 26.08.2009 תמונה מספר: 11359 צפיות: 15k
Image licence
רחוב ברובע המוסלמי של ירושלים העתיקה
שם צלם: © RomKri תאריך: 26.08.2009 תמונה מספר: 11374 צפיות: 15k
Image licence
המנהרה ברובע ארמני
שם צלם: © RomKri תאריך: 28.04.2010 תמונה מספר: 15273 צפיות: 28k
Image licence
רחוב ברובע המוסלמי של ירושלים העתיקה
שם צלם: © RomKri תאריך: 26.08.2009 תמונה מספר: 11361 צפיות: 15k
Image licence
רגע מהחיים ברובע המוסלמי בעיר העתיקה
אלעד שרמן
שם צלם: © Elad Sherman תאריך: 11.01.2007 תמונה מספר: 6501 צפיות: 16k
רחוב ברובע המוסלמי של ירושלים העתיקה
שם צלם: © RomKri תאריך: 26.08.2009 תמונה מספר: 11366 צפיות: 14k
Image licence
סמטה ברובע היהודי
שם צלם: © חנה אייזנמן תאריך: 12.06.2009 תמונה מספר: 9299 צפיות: 12k
רחוב ברובע המוסלמי של ירושלים העתיקה
שם צלם: © RomKri תאריך: 26.08.2009 תמונה מספר: 11364 צפיות: 12k
Image licence
רחוב ברובע המוסלמי של ירושלים העתיקה
שם צלם: © RomKri תאריך: 26.08.2009 תמונה מספר: 11376 צפיות: 12k
Image licence
רחוב ברובע המוסלמי של ירושלים העתיקה
שם צלם: © RomKri תאריך: 26.08.2009 תמונה מספר: 11362 צפיות: 12k
Image licence
ברובע היהודי
שם צלם: © חנה אייזנמן תאריך: 27.05.2009 תמונה מספר: 8960 צפיות: 7k
רחוב ברובע המוסלמי של ירושלים העתיקה
שם צלם: © RomKri תאריך: 26.08.2009 תמונה מספר: 11369 צפיות: 12k
Image licence
רחוב ברובע המוסלמי של ירושלים העתיקה
שם צלם: © RomKri תאריך: 26.08.2009 תמונה מספר: 11357 צפיות: 13k
Image licence
רחוב ברובע המוסלמי של ירושלים העתיקה
שם צלם: © RomKri תאריך: 26.08.2009 תמונה מספר: 11358 צפיות: 11k
Image licence
רחוב ברובע המוסלמי של ירושלים העתיקה
שם צלם: © RomKri תאריך: 26.08.2009 תמונה מספר: 11367 צפיות: 11k
Image licence
רחוב ברובע המוסלמי של ירושלים העתיקה
שם צלם: © RomKri תאריך: 26.08.2009 תמונה מספר: 11360 צפיות: 13k
Image licence
רחוב ברובע המוסלמי של ירושלים העתיקה
שם צלם: © RomKri תאריך: 26.08.2009 תמונה מספר: 11354 צפיות: 12k
Image licence
רחוב ברובע המוסלמי של ירושלים העתיקה
שם צלם: © RomKri תאריך: 26.08.2009 תמונה מספר: 11356 צפיות: 13k
Image licence
רחוב ברובע המוסלמי של ירושלים העתיקה
שם צלם: © RomKri תאריך: 26.08.2009 תמונה מספר: 11363 צפיות: 12k
Image licence
רחוב ברובע המוסלמי של ירושלים העתיקה
שם צלם: © RomKri תאריך: 26.08.2009 תמונה מספר: 11375 צפיות: 29k
Image licence
רחוב ברובע המוסלמי של ירושלים העתיקה
שם צלם: © RomKri תאריך: 26.08.2009 תמונה מספר: 11365 צפיות: 13k
Image licence
נזיר ארמני - הר אררט
צולמה במהך סיור שהדרכתי (תיירות) ברובע הארמני באוקטובר 2005
כנסיית סנט גימס ברובע הארמני. כובע הנזירים מסמל את קצהו, השפיץ, של הר אררט הנמצא בארמניה
שם צלם: © רון פלד תאריך: 07.11.2005 תמונה מספר: 2738 צפיות: 21k