Search:
רכבת חשמלית \ רחוב יפו חפור בשל בניית לחשמלית
שם צלם: © RomKri תאריך: 07.09.2009 תמונה מספר: 11604 צפיות: 27k
Image licence
רכבת חשמלית \ רחוב יפו חפור בשל בניית לחשמלית
שם צלם: © RomKri תאריך: 07.09.2009 תמונה מספר: 11602 צפיות: 23k
Image licence
כניסה לעיר במו שהיתה לפני בניית הגשר המפורסם
13.06.2006
שם צלם: © RomKri תאריך: 21.06.2009 תמונה מספר: 9477 צפיות: 12k
Image licence
רחוב יפו לפני בניית רכבת
שם צלם: © RomKri תאריך: 04.07.2009 תמונה מספר: 9804 צפיות: 9k
Image licence
רכבת חשמלית \ רחוב יפו חפור בשל בניית לחשמלית
שם צלם: © RomKri תאריך: 07.09.2009 תמונה מספר: 11603 צפיות: 17k
Image licence