Search:
שלג \ שלג במרכז העיר
שם צלם: © RomKri תאריך: 01.02.2008 תמונה מספר: 7873 צפיות: 70k
Image licence
שלג במרכז העיר
שם צלם: © RomKri תאריך: 01.02.2008 תמונה מספר: 7871 צפיות: 73k
Image licence
שלג \ שלג במרכז העיר
שם צלם: © RomKri תאריך: 01.02.2008 תמונה מספר: 7876 צפיות: 37k
Image licence
שלג \ שלג במרכז העיר
שם צלם: © RomKri תאריך: 01.02.2008 תמונה מספר: 7874 צפיות: 39k
Image licence
שלג \ שלג במרכז העיר
שם צלם: © RomKri תאריך: 01.02.2008 תמונה מספר: 7875 צפיות: 19k
Image licence
שלג \ שלג במרכז העיר
שם צלם: © RomKri תאריך: 01.02.2008 תמונה מספר: 7877 צפיות: 25k
Image licence
שלג \ שלג במרכז העיר
שם צלם: © RomKri תאריך: 01.02.2008 תמונה מספר: 7872 צפיות: 16k
Image licence
גן העצמאות
הוא פארק עירוני במרכז ירושלים, המשתרע בין רחוב המלך ג'ורג' במערב ורחוב גרשון אגרון וכיכר צרפת בדרום, רחוב הלל בצפון ורחוב מנשה בן ישראל ובית הקברות המוסלמי הישן במזרח
שם צלם: © RomKri תאריך: 23.04.2005 תמונה מספר: 1216 צפיות: 33k
Image licence
במרכז העניינים
שם צלם: © yossefoto תאריך: 13.07.2006 תמונה מספר: 5541 צפיות: 8k
הר ציון
במרכז התמונה - מתחם "דורמיציון" של גרמנים-קתולים
שם צלם: © RomKri תאריך: 29.04.2005 תמונה מספר: 1363 צפיות: 57k
Image licence
שלג \ שלג במרכז העיר
שם צלם: © גילי תאריך: 08.01.2005 תמונה מספר: 708 צפיות: 22k