Search:
תמונות לילה \ מר אליאס
מנזר יווני-אורטודוקסי בדרך חברון
שם צלם: © RomKri תאריך: 01.05.2005 תמונה מספר: 1369 צפיות: 67k
Image licence
בדרך להר הזיתים
שם צלם: © RomKri תאריך: 30.01.2010 תמונה מספר: 13804 צפיות: 29k
Image licence
בדרך להר הזיתים
שם צלם: © RomKri תאריך: 30.01.2010 תמונה מספר: 13808 צפיות: 30k
Image licence
שוק הכתנים, בדרך אל הר הבית
שם צלם: © RomKri תאריך: 26.08.2009 תמונה מספר: 11384 צפיות: 15k
Image licence
שוק הכתנים, בדרך אל הר הבית
שם צלם: © RomKri תאריך: 26.08.2009 תמונה מספר: 11383 צפיות: 16k
Image licence
מר אליאס
מנזר יווני-אורטודוקסי בדרך חברון
שם צלם: © Ruslan Israel Spivak (SANCK) תאריך: 30.05.2005 תמונה מספר: 1622 צפיות: 58k
בדרך להר הזיתים
שם צלם: © RomKri תאריך: 30.01.2010 תמונה מספר: 13803 צפיות: 17k
Image licence
בדרך להר הזיתים
שם צלם: © RomKri תאריך: 30.01.2010 תמונה מספר: 13802 צפיות: 18k
Image licence
בדרך להר הזיתים
שם צלם: © RomKri תאריך: 30.01.2010 תמונה מספר: 13801 צפיות: 15k
Image licence
בדרך להר הזיתים
שם צלם: © RomKri תאריך: 30.01.2010 תמונה מספר: 13807 צפיות: 15k
Image licence
בדרך להר הזיתים
שם צלם: © RomKri תאריך: 30.01.2010 תמונה מספר: 13806 צפיות: 15k
Image licence
בדרך להר הזיתים
שם צלם: © RomKri תאריך: 30.01.2010 תמונה מספר: 13805 צפיות: 14k
Image licence
שוק הכתנים, בדרך אל הר הבית
שם צלם: © RomKri תאריך: 26.08.2009 תמונה מספר: 11381 צפיות: 13k
Image licence
מר אליאס
מנזר יווני-אורטודוקסי בדרך חברון
שם צלם: © RomKri תאריך: 20.07.2005 תמונה מספר: 2232 צפיות: 68k
Image licence
שוק הכתנים, בדרך אל הר הבית
שם צלם: © RomKri תאריך: 26.08.2009 תמונה מספר: 11377 צפיות: 11k
Image licence
מר אליאס
מנזר יווני-אורטודוקסי בדרך חברון
שם צלם: © RomKri תאריך: 20.07.2005 תמונה מספר: 2229 צפיות: 54k
Image licence
שוק הכתנים, בדרך אל הר הבית
שם צלם: © RomKri תאריך: 26.08.2009 תמונה מספר: 11382 צפיות: 11k
Image licence
שוק הכתנים, בדרך אל הר הבית
שם צלם: © RomKri תאריך: 26.08.2009 תמונה מספר: 11378 צפיות: 10k
Image licence
שוק הכתנים, בדרך אל הר הבית
שם צלם: © RomKri תאריך: 26.08.2009 תמונה מספר: 11380 צפיות: 13k
Image licence
שוק הכתנים, בדרך אל הר הבית
שם צלם: © RomKri תאריך: 26.08.2009 תמונה מספר: 11379 צפיות: 10k
Image licence
מבואה בדרך חברון
שם צלם: © חנה אייזנמן תאריך: 10.06.2009 תמונה מספר: 9181 צפיות: 11k
מר אליאס
מנזר יווני-אורטודוקסי בדרך חברון
שם צלם: © RomKri תאריך: 20.07.2005 תמונה מספר: 2230 צפיות: 30k
Image licence
בדרך לתפילה...
אלעד שרמן
www.eladsherman.co.uk
שם צלם: © Elad Sherman תאריך: 24.06.2006 תמונה מספר: 5434 צפיות: 38k
בדרך לתפילה
בדרך לתפילה בכותל
שם צלם: © אורנה ניצן תאריך: 07.11.2005 תמונה מספר: 2749 צפיות: 24k
תמונות לילה \ בדרך לנטף
שם צלם: © Barak Sekeles תאריך: 04.04.2006 תמונה מספר: 4474 צפיות: 19k
שלג בדרך חברון
מאחורי הגבעה הנראית בתמונה נמצאת שכונת חומת-שמואל (הר-חומה). קצת הלאה ממנה, פניה שמאלה, נמצאת שכונת גילה שסבלה רבות מירי מבית ג'אלה, גם הנוצרים בבית ג'אלה ובבית לחם סבלו קשות, ונאלצו להימלט מפני הג'יהאד האיסלאמי שלעולם אינו רווה מדם ה"כופרים".
היום גם גילה מוגנת בחומה מפני הירי. זאת השיטה ה"ישראלית", לברוח ולהסתגר בגיטאות, כאילו היינו עדיין בגילה, כאילו לא היה לנו "הצבא הטוב ביותר במזרח התיכון", כאילו לא ניצחנו בכל המלחמות את האימפריאליזם הג'יהאדי. זאת דרכם, תמיד, של מהרסינו ומחריבינו.
שם צלם: © חנה אייזנמן תאריך: 31.05.2009 תמונה מספר: 8982 צפיות: 7k
יום שישי בהר הבית
מוסלמים בדרך לתפילה
שם צלם: © RomKri תאריך: 23.02.2005 תמונה מספר: 879 צפיות: 34k
Image licence
ציורי קיר בדרך לסימה
שם צלם: © Barak Sekeles תאריך: 05.02.2006 תמונה מספר: 3849 צפיות: 25k