Search:
אביב \ הצג דומיציון הרובע ארמני
שם צלם: © RomKri תאריך: 26.04.2010 תמונה מספר: 15123 צפיות: 56k
Image licence
תפילה ארמני בכנסיית הקבר
שם צלם: © RomKri תאריך: 09.09.2009 תמונה מספר: 11665 צפיות: 38k
Image licence
המנהרה ברובע ארמני
שם צלם: © RomKri תאריך: 28.04.2010 תמונה מספר: 15274 צפיות: 40k
Image licence
תפילה ארמני בכנסיית הקבר
שם צלם: © RomKri תאריך: 09.09.2009 תמונה מספר: 11660 צפיות: 18k
Image licence
תפילה ארמני בכנסיית הקבר
שם צלם: © RomKri תאריך: 09.09.2009 תמונה מספר: 11668 צפיות: 18k
Image licence
תפילה ארמני בכנסיית הקבר
שם צלם: © RomKri תאריך: 09.09.2009 תמונה מספר: 11667 צפיות: 17k
Image licence
תפילה ארמני בכנסיית הקבר
שם צלם: © RomKri תאריך: 09.09.2009 תמונה מספר: 11664 צפיות: 16k
Image licence
המנהרה ברובע ארמני
שם צלם: © RomKri תאריך: 28.04.2010 תמונה מספר: 15273 צפיות: 28k
Image licence
תפילה ארמני בכנסיית הקבר
שם צלם: © RomKri תאריך: 09.09.2009 תמונה מספר: 11662 צפיות: 15k
Image licence
רובע ארמני
שם צלם: © LJ-Hachik תאריך: 02.06.2006 תמונה מספר: 5259 צפיות: 27k
תפילה ארמני בכנסיית הקבר
שם צלם: © RomKri תאריך: 09.09.2009 תמונה מספר: 11661 צפיות: 18k
Image licence
נזיר ארמני - הר אררט
צולמה במהך סיור שהדרכתי (תיירות) ברובע הארמני באוקטובר 2005
כנסיית סנט גימס ברובע הארמני. כובע הנזירים מסמל את קצהו, השפיץ, של הר אררט הנמצא בארמניה
שם צלם: © רון פלד תאריך: 07.11.2005 תמונה מספר: 2738 צפיות: 21k