Search:
תרים ארכיטקטוניים \ תרים ארכיטקטוניים, אנדרטאות
שם צלם: © Valery Dembitsky תאריך: 15.02.2010 תמונה מספר: 13951 צפיות: 40k
תרים ארכיטקטוניים \ תרים ארכיטקטוניים, אנדרטאות
שם צלם: © Valery Dembitsky תאריך: 15.02.2010 תמונה מספר: 13948 צפיות: 18k
תרים ארכיטקטוניים \ "כנסיית כל ההעמים" בגת שמנים
שם צלם: © RomKri תאריך: 14.06.2005 תמונה מספר: 1816 צפיות: 77k
Image licence
אנדרטאות, הר ציון
שם צלם: © Carmel Garcia from Malta תאריך: 18.03.2011 תמונה מספר: 16971 צפיות: 27k
תרים ארכיטקטוניים \ תרים ארכיטקטוניים, אנדרטאות
שם צלם: © Valery Dembitsky תאריך: 15.02.2010 תמונה מספר: 13947 צפיות: 13k
גן הסבלנות
שם צלם: © Pes & Lev תאריך: 22.02.2013 תמונה מספר: 19009 צפיות: 68k
תרים ארכיטקטוניים \ תרים ארכיטקטוניים, אנדרטאות
שם צלם: © Valery Dembitsky תאריך: 15.02.2010 תמונה מספר: 13949 צפיות: 15k
תרים ארכיטקטוניים \ תרים ארכיטקטוניים, אנדרטאות
שם צלם: © Valery Dembitsky תאריך: 15.02.2010 תמונה מספר: 13946 צפיות: 12k
אנדרטאות
שם צלם: © Pes & Lev תאריך: 26.11.2010 תמונה מספר: 16563 צפיות: 14k
מחנה צבאי "שנלר" לשעבר
שם צלם: © Илана תאריך: 04.08.2009 תמונה מספר: 10433 צפיות: 25k
מחנה צבאי "שנלר" לשעבר
שם צלם: © Илана תאריך: 04.08.2009 תמונה מספר: 10432 צפיות: 18k
אתרים היסטוריים, מציבות זיכרון, אנדרטאות
שם צלם: © RomKri תאריך: 23.02.2005 תמונה מספר: 806 צפיות: 35k
Image licence
תרים ארכיטקטוניים \ "כנסיית כל ההעמים" בגת שמנים
שם צלם: © RomKri תאריך: 14.06.2005 תמונה מספר: 1809 צפיות: 36k
Image licence
מחנה צבאי "שנלר" לשעבר
שם צלם: © Илана תאריך: 04.08.2009 תמונה מספר: 10431 צפיות: 18k
תרים ארכיטקטוניים \ כנסית מריה מגדלנה הרוסית
שם צלם: © RomKri תאריך: 14.06.2005 תמונה מספר: 1814 צפיות: 65k
Image licence
מחנה צבאי "שנלר" לשעבר
שם צלם: © Илана תאריך: 04.08.2009 תמונה מספר: 10430 צפיות: 18k
חומות של עיר העתיקה
שם צלם: © RomKri תאריך: 23.02.2005 תמונה מספר: 821 צפיות: 31k
Image licence
מחנה צבאי "שנלר" לשעבר
שם צלם: © Илана תאריך: 04.08.2009 תמונה מספר: 10429 צפיות: 18k
הגן הבוטני
צילומים של 'אריות הברונזה בפארק' וחג סביב a'Water 'בשנת 2010 לספירה.
צלם Kaika Erina
שם צלם: © Erina Kaika תאריך: 26.02.2010 תמונה מספר: 14037 צפיות: 14k
הגן הבוטני
צילומים של 'אריות הברונזה בפארק' וחג סביב a'Water 'בשנת 2010 לספירה.
צלם Kaika Erina
שם צלם: © Erina Kaika תאריך: 26.02.2010 תמונה מספר: 14036 צפיות: 15k
אנדרטאות
שם צלם: © Pes & Lev תאריך: 28.03.2006 תמונה מספר: 4338 צפיות: 15k
דקלים
שם צלם: © Vlad תאריך: 21.02.2005 תמונה מספר: 782 צפיות: 116k
תרים ארכיטקטוניים \ "כנסיית כל ההעמים" בגת שמנים
שם צלם: © RomKri תאריך: 14.06.2005 תמונה מספר: 1815 צפיות: 37k
Image licence
אתרים תנ"כיים, מציבות, אנדרטאות
שם צלם: © RomKri תאריך: 21.06.2005 תמונה מספר: 1900 צפיות: 26k
Image licence
אנדרטאות
שם צלם: © Gidon תאריך: 16.04.2006 תמונה מספר: 4709 צפיות: 13k
תרים ארכיטקטוניים \ "כנסיית כל ההעמים" בגת שמנים
שם צלם: © RomKri תאריך: 14.06.2005 תמונה מספר: 1813 צפיות: 35k
Image licence
תרים ארכיטקטוניים \ "כנסיית כל ההעמים" בגת שמנים
שם צלם: © RomKri תאריך: 14.06.2005 תמונה מספר: 1817 צפיות: 35k
Image licence
תרים ארכיטקטוניים \ "כנסיית כל ההעמים" בגת שמנים / כנסיית מריה מגדלנה /
שם צלם: © RomKri תאריך: 14.06.2005 תמונה מספר: 1812 צפיות: 36k
Image licence
תרים ארכיטקטוניים \ בית יד לבנים
בית יד לבנים
שם צלם: © אבי שדה תאריך: 30.03.2009 תמונה מספר: 8515 צפיות: 17k
יד אבשלום
אחד מהקברים המונומנטליים בנחל קדרון. לפי מסורת מוסלמית יוחס המונומנט למשפחת פרעה
שם צלם: © RomKri תאריך: 23.02.2005 תמונה מספר: 830 צפיות: 59k
Image licence
במרכז התמונה - מתחם "דורמיציון" של גרמנים-קתולים
שם צלם: © RomKri תאריך: 29.04.2005 תמונה מספר: 1363 צפיות: 57k
Image licence
העיר העתיקה, מגדל דוד
שם צלם: © RomKri תאריך: 23.02.2005 תמונה מספר: 811 צפיות: 37k
Image licence
בנסיית הקבר
שם צלם: © RomKri תאריך: 23.02.2005 תמונה מספר: 798 צפיות: 40k
Image licence
חומות של עיר העתיקה, העיר העתיקה
שם צלם: © RomKri תאריך: 23.02.2005 תמונה מספר: 819 צפיות: 35k
Image licence
חומות של עיר העתיקה
שם צלם: © RomKri תאריך: 23.02.2005 תמונה מספר: 823 צפיות: 26k
Image licence
אנדרטאות
שם צלם: © Gidon תאריך: 17.04.2006 תמונה מספר: 4735 צפיות: 11k
אנדרטאות
שם צלם: © Gidon תאריך: 16.04.2006 תמונה מספר: 4707 צפיות: 9k
אנדרטאות
שם צלם: © Gidon תאריך: 16.04.2006 תמונה מספר: 4711 צפיות: 8k
אנדרטאות
שם צלם: © Gidon תאריך: 16.04.2006 תמונה מספר: 4706 צפיות: 7k
קבר בני חזיר וקבר זכריה
נחל קדרון
שם צלם: © RomKri תאריך: 23.02.2005 תמונה מספר: 829 צפיות: 40k
Image licence