Search:
אנשים \ אל מול הפשקויל
צולם בסוכות ב- 100 שערים
שם צלם: © אורנה ניצן תאריך: 11.11.2005 תמונה מספר: 2782 צפיות: 16k
תפילה
צולם במהלך תפילה, במסגד קטן בתוך שוק העיר העתיקה בדרך לכותל.
שם צלם: © אורנה ניצן תאריך: 08.11.2005 תמונה מספר: 2756 צפיות: 23k
אנשים \ זוג במאה שערים
זוג במאה שערים. סוכות 2005
שם צלם: © אורנה ניצן תאריך: 07.11.2005 תמונה מספר: 2746 צפיות: 59k
אנשים \ בדרך לתפילה
בדרך לתפילה בכותל
שם צלם: © אורנה ניצן תאריך: 07.11.2005 תמונה מספר: 2749 צפיות: 24k
ספר התורה בכותל המערבי
צולם בסוכות ברחבת הכותל המערבי בעת הכנה לקריאה בתורה
שם צלם: © אורנה ניצן תאריך: 10.11.2005 תמונה מספר: 2774 צפיות: 17k
אנשים \ אורנה ניצן
התמונה צולמה בשוק העיר העתיקה שברובע המוסלמי בדרך לכותל בסוכות 2005.
שם צלם: © אורנה ניצן תאריך: 07.11.2005 תמונה מספר: 2745 צפיות: 27k
אנשים \ ביגל´ה חם
צולם בשוק העיר העתיקה בדרך לכותל המערבי
שם צלם: © אורנה ניצן תאריך: 11.11.2005 תמונה מספר: 2783 צפיות: 30k
חג סוכות במאה שערים
חג סוכות במאה שערים
שם צלם: © אורנה ניצן תאריך: 10.11.2005 תמונה מספר: 2775 צפיות: 40k
השתקפות במרכבת מונטיפיורי
בוקר בימין משה. השתקפות של מבקר על עגלתו של משה מונטיפיורי.
שם צלם: © אורנה ניצן תאריך: 08.11.2005 תמונה מספר: 2753 צפיות: 26k
אנשים \ תפילה
צולם בכותל המערבי - סוכות 2005
שם צלם: © אורנה ניצן תאריך: 08.11.2005 תמונה מספר: 2757 צפיות: 25k
ספר בעבודתו
ספר גברים בשוק העיר העתיקה, צולם בשעת עבודתו, מגלח גבר.
שם צלם: © אורנה ניצן תאריך: 07.11.2005 תמונה מספר: 2747 צפיות: 14k
בבקשה...
ילדה צעירה מניחה פתק בכותל המערבי. צולם בסוכות 2005
שם צלם: © אורנה ניצן תאריך: 08.11.2005 תמונה מספר: 2755 צפיות: 12k