Search:
אתרים תנ"כיים \ מר אליאס
מנזר יווני-אורטודוקסי בדרך חברון
שם צלם: © Ruslan Israel Spivak (SANCK) תאריך: 30.05.2005 תמונה מספר: 1622 צפיות: 58k
מבט על ירושלים דרך חלון של בניין YMCA
מבט על ירושלים דרך חלון של בניין YMCA
שם צלם: © Ruslan Israel Spivak (SANCK) תאריך: 30.05.2005 תמונה מספר: 1621 צפיות: 59k
אתרים היסטוריים, תרים ארכיטקטוניים
שם צלם: © Ruslan Israel Spivak (SANCK) תאריך: 05.07.2005 תמונה מספר: 2070 צפיות: 44k
שכונת ארנונה
התמונה צולמה בגובה של 80 מ´ ממנוף בטיילת ארמון הנציב.
Nikon F65D
שם צלם: © Ruslan תאריך: 22.07.2006 תמונה מספר: 5643 צפיות: 21k
פסח בעיר עתיקה
צעדה חגיגית של תנועה אורטודוקסית (לא יהודית). במקרה יצא בחג פסח.
Nikon F65D
שם צלם: © Ruslan תאריך: 16.07.2006 תמונה מספר: 5601 צפיות: 18k
רובע נוצרי וארמני של עיר עתיקה
התמונה צולמה מאחד המגדלים של מוזיאון מגדל דוד
Nikon F65D
שם צלם: © Ruslan תאריך: 15.07.2006 תמונה מספר: 5576 צפיות: 27k
פסח בעיר עתיקה
צעדה חגיגית של תנועה אורטודוקסית (לא יהודית). במקרה יצא בחג פסח.
Nikon F65D
שם צלם: © Ruslan תאריך: 16.07.2006 תמונה מספר: 5599 צפיות: 28k
עין קרם
נוף לעין קרם מהר חרת
Nikon F65D
שם צלם: © Ruslan תאריך: 15.07.2006 תמונה מספר: 5565 צפיות: 18k
עיר עתיקה, עיר דוד ומזרח ירושלים
התמונה צולמה בגובה של 80 מ´ ממנוף בטיילת ארמון הנציב.
Nikon F65D
שם צלם: © Ruslan תאריך: 22.07.2006 תמונה מספר: 5644 צפיות: 24k
מלון מלך דוד ומתחם ממילה
התמונה צולמה מאחד המגדלים של מוזיאון מגדל דוד
Nikon F65D
שם צלם: © Ruslan תאריך: 15.07.2006 תמונה מספר: 5574 צפיות: 34k
רובע נוצרי בעיר עתיקה
התמונה צולמה מאחד המגדלים של מוזיאון מגדל דוד
Nikon F65D
שם צלם: © Ruslan תאריך: 15.07.2006 תמונה מספר: 5575 צפיות: 14k
פסח בעיר עתיקה
צעדה חגיגית של תנועה אורטודוקסית (לא יהודית). במקרה יצא בחג פסח.
Nikon F65D
שם צלם: © Ruslan תאריך: 16.07.2006 תמונה מספר: 5600 צפיות: 17k
מסגד אל אקצה הנבנה במקום בו היה קודש קודשים של בית המקדש
התמונה צולמה מאחד המגדלים של מוזיאון מגדל דוד
Nikon F65D
שם צלם: © Ruslan תאריך: 15.07.2006 תמונה מספר: 5577 צפיות: 25k
דוד כפול: מוזיאון מיגדל דוד ומלון מלך דוד
התמונה צולמה מאחד המגדלים של מוזיאון מגדל דוד
Nikon F65D
שם צלם: © Ruslan תאריך: 15.07.2006 תמונה מספר: 5572 צפיות: 26k
עיר עתיקה, הר הזיתים ומזרח ירושלים
התמונה צולמה בגובה של 80 מ´ ממנוף בטיילת ארמון הנציב.
Nikon F65D
שם צלם: © Ruslan תאריך: 22.07.2006 תמונה מספר: 5645 צפיות: 19k
הר הזיתים. בית קברות יהודי העתיק בעולם.
התמונה צולמה מאחד המגדלים של מוזיאון מגדל דוד.
במתחם קיימים כ-150000 מקומות קבורה. מלון קשטות, שנמצא בחלק העליון של ההר, נבנה ע"י ירדנים ממצבות של בית הקברות. על פי מסורת, בתקופת משיח, פה תתחיל תחיית המתים.
Nikon F65D
שם צלם: © Ruslan תאריך: 15.07.2006 תמונה מספר: 5578 צפיות: 19k
מוזיאון מגדל דוד
התמונה צולמה מאחד המגדלים של מוזיאון מגדל דוד
Nikon F65D
שם צלם: © Ruslan תאריך: 15.07.2006 תמונה מספר: 5573 צפיות: 22k
הר נוף
נוף להר נוף מהר חרת
Nikon F65D
שם צלם: © Ruslan תאריך: 15.07.2006 תמונה מספר: 5566 צפיות: 37k
טיילת ארמון הנציב, ארנונה, מלחה ובית וגן
התמונה צולמה בגובה של 80 מ´ ממנוף בטיילת ארמון הנציב.
Nikon F65D
שם צלם: © Ruslan תאריך: 22.07.2006 תמונה מספר: 5641 צפיות: 24k
מלך דוד
כך נראה מלון מלך דוד ממגדל דוד
Nikon F65D
שם צלם: © Ruslan תאריך: 15.07.2006 תמונה מספר: 5571 צפיות: 26k
טיילת ארמון הנציב ומרכז העיר
התמונה צולמה בגובה של 80 מ´ ממנוף בטיילת ארמון הנציב.
Nikon F65D
שם צלם: © Ruslan תאריך: 22.07.2006 תמונה מספר: 5639 צפיות: 15k
אתרים תנ"כיים \ העיר העתיקה, כנסיית הקבר, ויה דלורוזה
שם צלם: © Ruslan Israel Spivak (SANCK) תאריך: 30.05.2005 תמונה מספר: 1624 צפיות: 61k