Search:
מרכז העיר \ כמו במפה של google
שם צלם: © Gennadi Zimmerman תאריך: 23.06.2009 תמונה מספר: 9491 צפיות: 135k
מרכז העיר \ View from the City Tower
שם צלם: © Gennadi Zimmerman תאריך: 23.06.2009 תמונה מספר: 9492 צפיות: 56k
שם צלם: © Gennadi Zimmerman תאריך: 27.06.2009 תמונה מספר: 9667 צפיות: 61k
עין כרם
שם צלם: © Gennadi Zimmerman תאריך: 10.11.2009 תמונה מספר: 12486 צפיות: 46k
כנסיית הקבר
שם צלם: © Gennadi Zimmerman תאריך: 01.08.2009 תמונה מספר: 10268 צפיות: 35k
שכונת ממילה
שם צלם: © Gennadi Zimmerman תאריך: 27.06.2009 תמונה מספר: 9668 צפיות: 37k
העיר העתיקה, הרובע הנוצרי
שם צלם: © Gennadi Zimmerman תאריך: 27.06.2009 תמונה מספר: 9669 צפיות: 51k
שער שכם
שם צלם: © Gennadi Zimmerman תאריך: 23.06.2009 תמונה מספר: 9493 צפיות: 40k
העיר העתיקה, הכותל המערבי
שם צלם: © Gennadi Zimmerman תאריך: 27.06.2009 תמונה מספר: 9686 צפיות: 32k
עין כרם
שם צלם: © Gennadi Zimmerman תאריך: 10.11.2009 תמונה מספר: 12485 צפיות: 36k
עין כרם
שם צלם: © Gennadi Zimmerman תאריך: 10.11.2009 תמונה מספר: 12480 צפיות: 29k
שם צלם: © Gennadi Zimmerman תאריך: 27.06.2009 תמונה מספר: 9666 צפיות: 15k
ירושלים, העיר העתיקה, הכותל המערבי
שם צלם: © Gennadi Zimmerman תאריך: 27.01.2010 תמונה מספר: 13661 צפיות: 36k
עין כרם
שם צלם: © Gennadi Zimmerman תאריך: 10.11.2009 תמונה מספר: 12484 צפיות: 28k
שם צלם: © Gennadi Zimmerman תאריך: 27.06.2009 תמונה מספר: 9670 צפיות: 18k
עין כרם
שם צלם: © Gennadi Zimmerman תאריך: 10.11.2009 תמונה מספר: 12482 צפיות: 14k
העיר העתיקה, הכותל הקטן
שם צלם: © Gennadi Zimmerman תאריך: 24.01.2010 תמונה מספר: 13631 צפיות: 23k
עין כרם, ירושלים
שם צלם: © Gennadi Zimmerman תאריך: 11.11.2009 תמונה מספר: 12491 צפיות: 12k
שער שכם
שם צלם: © Gennadi Zimmerman תאריך: 23.06.2009 תמונה מספר: 9494 צפיות: 17k
עין כרם
שם צלם: © Gennadi Zimmerman תאריך: 10.11.2009 תמונה מספר: 12481 צפיות: 13k
עין כרם, ירושלים
שם צלם: © Gennadi Zimmerman תאריך: 11.11.2009 תמונה מספר: 12497 צפיות: 15k
העיר העתיקה
שם צלם: © Gennadi Zimmerman תאריך: 24.01.2010 תמונה מספר: 13640 צפיות: 12k
מרכז העיר \ הרסים את הבניין הישן על כיכר ציון
שם צלם: © Gennadi Zimmerman תאריך: 27.06.2009 תמונה מספר: 9672 צפיות: 27k
עין כרם, ירושלים
שם צלם: © Gennadi Zimmerman תאריך: 11.11.2009 תמונה מספר: 12487 צפיות: 37k
עין כרם, ירושלים
שם צלם: © Gennadi Zimmerman תאריך: 11.11.2009 תמונה מספר: 12492 צפיות: 13k
שם צלם: © Gennadi Zimmerman תאריך: 25.10.2010 תמונה מספר: 16516 צפיות: 62k
העיר העתיקה
שם צלם: © Gennadi Zimmerman תאריך: 24.01.2010 תמונה מספר: 13652 צפיות: 9k
מגדל דוד
מיטיב נגן
שם צלם: © Gennadi Zimmerman תאריך: 24.01.2010 תמונה מספר: 13609 צפיות: 16k
עין כרם, ירושלים
שם צלם: © Gennadi Zimmerman תאריך: 11.11.2009 תמונה מספר: 12499 צפיות: 10k
כנסיית הקבר
שם צלם: © Gennadi Zimmerman תאריך: 01.08.2009 תמונה מספר: 10266 צפיות: 13k
עין כרם, ירושלים
שם צלם: © Gennadi Zimmerman תאריך: 11.11.2009 תמונה מספר: 12498 צפיות: 10k
מרכז העיר \ הרסים את הבניין הישן על כיכר ציון
שם צלם: © Gennadi Zimmerman תאריך: 27.06.2009 תמונה מספר: 9671 צפיות: 20k
עין כרם, ירושלים
שם צלם: © Gennadi Zimmerman תאריך: 11.11.2009 תמונה מספר: 12496 צפיות: 11k
עין כרם, ירושלים
שם צלם: © Gennadi Zimmerman תאריך: 11.11.2009 תמונה מספר: 12489 צפיות: 10k
העיר העתיקה
שם צלם: © Gennadi Zimmerman תאריך: 24.01.2010 תמונה מספר: 13641 צפיות: 8k
מרכז העיר \ הרסים את הבניין הישן על כיכר ציון
שם צלם: © Gennadi Zimmerman תאריך: 27.06.2009 תמונה מספר: 9674 צפיות: 22k
מרכז העיר \ מלון קראן פלזה ירושלים
שם צלם: © Gennadi Zimmerman תאריך: 16.10.2010 תמונה מספר: 16514 צפיות: 64k
העיר העתיקה
שם צלם: © Gennadi Zimmerman תאריך: 24.01.2010 תמונה מספר: 13645 צפיות: 8k
העיר העתיקה, הכותל המערבי
שם צלם: © Gennadi Zimmerman תאריך: 27.06.2009 תמונה מספר: 9687 צפיות: 25k
תְמוּנַת נוֹף
שם צלם: © Gennadi Zimmerman תאריך: 27.06.2009 תמונה מספר: 9685 צפיות: 12k