Search:
מוזיאון ישראל \ מוזיאון ישראל, יד ושם
שם צלם: © Carmel Garcia from Malta תאריך: 18.03.2011 תמונה מספר: 16970 צפיות: 53k
הולילנד, הר הזיתים
שם צלם: © Carmel Garcia from Malta תאריך: 22.03.2011 תמונה מספר: 17001 צפיות: 21k
אנדרטאות, הר ציון
שם צלם: © Carmel Garcia from Malta תאריך: 18.03.2011 תמונה מספר: 16971 צפיות: 27k
מוזיאון ישראל \ הולילנד, מוזיאון ישראל
שם צלם: © Carmel Garcia from Malta תאריך: 22.03.2011 תמונה מספר: 17002 צפיות: 25k
הולילנד, מנזרים וכנסיות
שם צלם: © Carmel Garcia from Malta תאריך: 22.03.2011 תמונה מספר: 17004 צפיות: 17k
הולילנד, אחר
שם צלם: © Carmel Garcia from Malta תאריך: 22.03.2011 תמונה מספר: 17005 צפיות: 16k
אתרים תנ"כיים, הר הזיתים
שם צלם: © Carmel Garcia from Malta תאריך: 22.03.2011 תמונה מספר: 17003 צפיות: 17k
הולילנד, אתרים היסטוריים
שם צלם: © Carmel Garcia from Malta תאריך: 22.03.2011 תמונה מספר: 17007 צפיות: 23k
הולילנד, הרובע הנוצרי
שם צלם: © Carmel Garcia from Malta תאריך: 14.04.2011 תמונה מספר: 17116 צפיות: 17k
אתרים תנ"כיים, אתרים היסטוריים
שם צלם: © Carmel Garcia from Malta תאריך: 18.03.2011 תמונה מספר: 16969 צפיות: 15k
הולילנד, הרובע הנוצרי
שם צלם: © Carmel Garcia from MAlta תאריך: 14.04.2011 תמונה מספר: 17117 צפיות: 19k
הולילנד, העיר העתיקה
שם צלם: © Carmel Garcia from Malta תאריך: 27.09.2012 תמונה מספר: 18785 צפיות: 14k
הולילנד, מציבות
שם צלם: © Carmel Garcia from Malta תאריך: 22.03.2011 תמונה מספר: 17008 צפיות: 19k
אתרים תנ"כיים, העיר העתיקה
שם צלם: © Carmel Garcia from Malta תאריך: 19.03.2011 תמונה מספר: 16972 צפיות: 9k
העיר העתיקה, הרובע המוסלמי
שם צלם: © Carmel Garcia from Malta תאריך: 14.04.2011 תמונה מספר: 17115 צפיות: 9k
אתרים היסטוריים, העיר העתיקה
שם צלם: © Carmel Garcia from Malta תאריך: 22.03.2011 תמונה מספר: 17006 צפיות: 14k
הולילנד
שם צלם: © Carmel Garcia From Malta תאריך: 29.07.2011 תמונה מספר: 17621 צפיות: 16k
תמונות לילה, אחר
שם צלם: © Carmel Garcia from Malta תאריך: 28.08.2012 תמונה מספר: 18783 צפיות: 9k