Search:
בית צפאפא \ בית צפאפא, תלפיות מזרח
שם צלם: © Gidon תאריך: 21.02.2013 תמונה מספר: 18998 צפיות: 87k
בית צפאפא \ בית צפאפא, תלפיות מזרח
שם צלם: © Gidon תאריך: 21.02.2013 תמונה מספר: 18999 צפיות: 83k
שם צלם: © Gidon תאריך: 23.02.2013 תמונה מספר: 19013 צפיות: 16k
אריה ירושלמי
שם צלם: © Gidon תאריך: 16.08.2006 תמונה מספר: 5786 צפיות: 31k
רחוב בן-יהודה, שוק מחנה יהודה
שם צלם: © Gidon תאריך: 07.04.2013 תמונה מספר: 19033 צפיות: 9k
מאה שערים
שם צלם: © Gidon תאריך: 13.01.2007 תמונה מספר: 6503 צפיות: 68k
רחוב בן-יהודה, שוק מחנה יהודה
שם צלם: © Gidon תאריך: 07.04.2013 תמונה מספר: 19032 צפיות: 7k
מאה שערים
שם צלם: © Gidon תאריך: 13.01.2007 תמונה מספר: 6506 צפיות: 31k
מאה שערים
שם צלם: © Gidon תאריך: 13.01.2007 תמונה מספר: 6508 צפיות: 26k
רחוב בן-יהודה
שם צלם: © Gidon תאריך: 02.09.2006 תמונה מספר: 5848 צפיות: 10k
מאה שערים
שם צלם: © Gidon תאריך: 13.01.2007 תמונה מספר: 6510 צפיות: 43k
העיר העתיקה
שם צלם: © Gidon תאריך: 20.07.2006 תמונה מספר: 5628 צפיות: 12k
רחוב בן-יהודה, שוק מחנה יהודה
שם צלם: © Gidon תאריך: 07.04.2013 תמונה מספר: 19029 צפיות: 7k
בית הכרם
שם צלם: © Gidon תאריך: 23.05.2007 תמונה מספר: 7047 צפיות: 11k
מרכז העיר
שם צלם: © Gidon תאריך: 25.08.2006 תמונה מספר: 5811 צפיות: 11k
Church of Saint John the Baptist
שם צלם: © Gidon תאריך: 16.08.2006 תמונה מספר: 5782 צפיות: 13k
רחוב בן-יהודה, שוק מחנה יהודה
שם צלם: © Gidon תאריך: 07.04.2013 תמונה מספר: 19030 צפיות: 7k
פסלים
שם צלם: © Gidon תאריך: 24.04.2007 תמונה מספר: 6865 צפיות: 11k
בית הכרם
שם צלם: © Gidon תאריך: 23.05.2007 תמונה מספר: 7046 צפיות: 11k
בית צפאפא \ בית צפאפא, תלפיות מזרח
שם צלם: © Gidon תאריך: 21.02.2013 תמונה מספר: 19001 צפיות: 16k
שם צלם: © Gidon תאריך: 23.02.2013 תמונה מספר: 19012 צפיות: 14k
מאה שערים
שם צלם: © Gidon תאריך: 13.01.2007 תמונה מספר: 6504 צפיות: 23k
גן חיות
שם צלם: © Gidon תאריך: 11.05.2013 תמונה מספר: 19146 צפיות: 7k
מרכז העיר
שם צלם: © Gidon תאריך: 11.05.2013 תמונה מספר: 19139 צפיות: 5k
גן חיות
שם צלם: © Gidon תאריך: 11.05.2013 תמונה מספר: 19145 צפיות: 5k
טבע
שם צלם: © Gidon תאריך: 24.04.2007 תמונה מספר: 6868 צפיות: 9k
הכנסת
שם צלם: © Gidon תאריך: 16.08.2006 תמונה מספר: 5783 צפיות: 17k
טבע
שם צלם: © Gidon תאריך: 24.04.2007 תמונה מספר: 6869 צפיות: 8k
יד ושם
שם צלם: © Gidon תאריך: 07.04.2006 תמונה מספר: 4535 צפיות: 12k
בית צפאפא \ מרכז העיר, מרכז העיר, מרכז העיר, מרכז העיר, מרכז העיר, מרכז העיר, מרכז העיר, מרכז העיר, מרכז העיר, מרכז העיר, מרכז העיר, מרכז העיר, מרכז העיר, מרכז הע
שם צלם: © Gidon תאריך: 23.02.2013 תמונה מספר: 19020 צפיות: 16k
אריה ירושלמי
שם צלם: © Gidon תאריך: 20.07.2006 תמונה מספר: 5623 צפיות: 15k
רחוב בן-יהודה, שוק מחנה יהודה
שם צלם: © Gidon תאריך: 07.04.2013 תמונה מספר: 19024 צפיות: 5k
רחוב בן-יהודה, שוק מחנה יהודה
שם צלם: © Gidon תאריך: 07.04.2013 תמונה מספר: 19025 צפיות: 6k
רחוב בן-יהודה, שוק מחנה יהודה
שם צלם: © Gidon תאריך: 07.04.2013 תמונה מספר: 19026 צפיות: 5k
שוק מחנה יהודה
שם צלם: © Gidon תאריך: 11.05.2013 תמונה מספר: 19141 צפיות: 4k
מרכז העיר
שם צלם: © Gidon תאריך: 15.07.2006 תמונה מספר: 5564 צפיות: 9k
גן חיות
שם צלם: © Gidon תאריך: 11.05.2013 תמונה מספר: 19144 צפיות: 6k
מרכז העיר
שם צלם: © Gidon תאריך: 25.08.2006 תמונה מספר: 5810 צפיות: 8k
בית צפאפא \ בית צפאפא, תלפיות מזרח
שם צלם: © Gidon תאריך: 21.02.2013 תמונה מספר: 19000 צפיות: 13k
רחוב בן-יהודה, שוק מחנה יהודה
שם צלם: © Gidon תאריך: 07.04.2013 תמונה מספר: 19031 צפיות: 5k