Search:
© RomKri \ כנסיית העלייה
כנסיית העלייה, כיפת העלייה או מסגד העלייה הם שמות שונים לכנסייה על הר הזיתים המשמרת את זיכרון עלייתו של ישו לשמים ארבעים יום לאחר תחייתו.
שם צלם: © RomKri תאריך: 20.09.2010 תמונה מספר: 16420 צפיות: 107k
Image licence
© RomKri \ ירושלים של זהב
שם צלם: © RomKri תאריך: 20.09.2010 תמונה מספר: 16415 צפיות: 55k
Image licence
© RomKri \ שער שכם
שם צלם: © RomKri תאריך: 20.09.2010 תמונה מספר: 16414 צפיות: 46k
Image licence
© RomKri \ כנסיית הקבר
שם צלם: © RomKri תאריך: 20.09.2010 תמונה מספר: 16416 צפיות: 63k
Image licence
© RomKri \ כנסיית העלייה
כנסיית העלייה, כיפת העלייה או מסגד העלייה הם שמות שונים לכנסייה על הר הזיתים המשמרת את זיכרון עלייתו של ישו לשמים ארבעים יום לאחר תחייתו.
שם צלם: © RomKri תאריך: 20.09.2010 תמונה מספר: 16421 צפיות: 61k
Image licence
© RomKri \ הר הזיתים
שם צלם: © RomKri תאריך: 20.09.2010 תמונה מספר: 16426 צפיות: 81k
Image licence
© RomKri \ חומות של עיר העתיקה
שם צלם: © RomKri תאריך: 20.09.2010 תמונה מספר: 16417 צפיות: 33k
Image licence
© RomKri \ חיילים משרתים בעיר העתיקה
שם צלם: © RomKri תאריך: 20.09.2010 תמונה מספר: 16423 צפיות: 47k
Image licence
© RomKri \ מסגד אל-אקצא
שם צלם: © RomKri תאריך: 20.09.2010 תמונה מספר: 16425 צפיות: 67k
Image licence
© RomKri \ Golden Walls Hotel
שם צלם: © RomKri תאריך: 20.09.2010 תמונה מספר: 16418 צפיות: 67k
Image licence
© RomKri \ ממילה
שם צלם: © RomKri תאריך: 20.09.2010 תמונה מספר: 16424 צפיות: 33k
Image licence
© RomKri \ כנסיית העלייה
כנסיית העלייה, כיפת העלייה או מסגד העלייה הם שמות שונים לכנסייה על הר הזיתים המשמרת את זיכרון עלייתו של ישו לשמים ארבעים יום לאחר תחייתו.
שם צלם: © RomKri תאריך: 20.09.2010 תמונה מספר: 16419 צפיות: 29k
Image licence
© RomKri \ כנסיית העלייה
כנסיית העלייה, כיפת העלייה או מסגד העלייה הם שמות שונים לכנסייה על הר הזיתים המשמרת את זיכרון עלייתו של ישו לשמים ארבעים יום לאחר תחייתו.
שם צלם: © RomKri תאריך: 20.09.2010 תמונה מספר: 16422 צפיות: 29k
Image licence
© RomKri \ שוק מחנה יהודה
שם צלם: © RomKri תאריך: 20.09.2010 תמונה מספר: 16413 צפיות: 21k
Image licence