Search:
© ד"ר משה פורת \ ד"ר משה פורת
מול חומות העיר העתיקה
שם צלם: © ד"ר משה פורת תאריך: 05.11.2009 תמונה מספר: 12425 צפיות: 99k
© ד"ר משה פורת \ כנסיית דורמיציון
ד"ר משה פורת
שם צלם: © ד"ר משה פורת תאריך: 05.11.2009 תמונה מספר: 12422 צפיות: 48k
© ד"ר משה פורת \ עוגב בכנסיית הדורמיציון
שם צלם: © ד"ר משה פורת תאריך: 05.11.2009 תמונה מספר: 12426 צפיות: 79k
© ד"ר משה פורת \ העיר העתיקה, הרובע היהודי
S,R NAV PUR,
שם צלם: © ד"ר משה פורת תאריך: 05.11.2009 תמונה מספר: 12424 צפיות: 49k
© ד"ר משה פורת \ שוק מחנה יהודה
אוכלים בשוק -מחנה יהודה
שם צלם: © ד"ר משה פורת תאריך: 05.11.2009 תמונה מספר: 12428 צפיות: 43k
© ד"ר משה פורת \ מתחם ממילא
ד"ר משה פורת
שם צלם: © ד"ר משה פורת תאריך: 05.11.2009 תמונה מספר: 12423 צפיות: 36k
© ד"ר משה פורת \ שוק מחנה יהודה
דוכן החמוצים-מחנה יהודה
שם צלם: © ד"ר משה פורת תאריך: 05.11.2009 תמונה מספר: 12427 צפיות: 29k
© RomKri \ בית הכנסת הגדול בירושלים
שם צלם: © RomKri תאריך: 05.11.2009 תמונה מספר: 12421 צפיות: 89k
Image licence