Search:
© RomKri \ ירושלים בשחור ולבן, טבע
שם צלם: © RomKri תאריך: 11.06.2009 תמונה מספר: 9243 צפיות: 62k
Image licence
© RomKri \ העיר העתיקה
שם צלם: © RomKri תאריך: 11.06.2009 תמונה מספר: 9252 צפיות: 22k
Image licence
© RomKri \ מציבות
שם צלם: © RomKri תאריך: 11.06.2009 תמונה מספר: 9257 צפיות: 32k
Image licence
© RomKri \ מציבות
שם צלם: © RomKri תאריך: 11.06.2009 תמונה מספר: 9261 צפיות: 33k
Image licence
© RomKri \ ירושלים בשחור ולבן
שם צלם: © RomKri תאריך: 11.06.2009 תמונה מספר: 9242 צפיות: 14k
Image licence
© RomKri \ העיר העתיקה
שם צלם: © RomKri תאריך: 11.06.2009 תמונה מספר: 9244 צפיות: 22k
Image licence
© RomKri \ קבר בני חזיר וקבר זכריה
שם צלם: © RomKri תאריך: 11.06.2009 תמונה מספר: 9240 צפיות: 51k
Image licence
© RomKri \ גן הטכנולוגי
שם צלם: © RomKri תאריך: 11.06.2009 תמונה מספר: 9260 צפיות: 58k
Image licence
© RomKri \ ירושלים בשחור ולבן
שם צלם: © RomKri תאריך: 11.06.2009 תמונה מספר: 9241 צפיות: 14k
Image licence
© RomKri \ מנזרים וכנסיות
שם צלם: © RomKri תאריך: 11.06.2009 תמונה מספר: 9253 צפיות: 13k
Image licence
© RomKri \ ירושלים בשחור ולבן
שם צלם: © RomKri תאריך: 11.06.2009 תמונה מספר: 9258 צפיות: 15k
Image licence
© RomKri \ מציבות
שם צלם: © RomKri תאריך: 11.06.2009 תמונה מספר: 9249 צפיות: 16k
Image licence
© RomKri \ ירושלים בשחור ולבן, טבע
שם צלם: © RomKri תאריך: 11.06.2009 תמונה מספר: 9259 צפיות: 27k
Image licence
© RomKri \ ירושלים בשחור ולבן
שם צלם: © RomKri תאריך: 11.06.2009 תמונה מספר: 9251 צפיות: 14k
Image licence
© RomKri \ הר הזיתים
שם צלם: © RomKri תאריך: 11.06.2009 תמונה מספר: 9255 צפיות: 15k
Image licence
© RomKri \ ירושלים בשחור ולבן
שם צלם: © RomKri תאריך: 11.06.2009 תמונה מספר: 9256 צפיות: 18k
Image licence
© RomKri \ גן הטכנולוגי
שם צלם: © RomKri תאריך: 11.06.2009 תמונה מספר: 9247 צפיות: 43k
Image licence
© RomKri \ מציבות
שם צלם: © RomKri תאריך: 11.06.2009 תמונה מספר: 9254 צפיות: 18k
Image licence
© RomKri \ מלחה
שם צלם: © RomKri תאריך: 11.06.2009 תמונה מספר: 9239 צפיות: 29k
Image licence
© RomKri \ ירושלים בשחור ולבן, טבע
שם צלם: © RomKri תאריך: 11.06.2009 תמונה מספר: 9246 צפיות: 20k
Image licence
© RomKri \ ירושלים בשחור ולבן
שם צלם: © RomKri תאריך: 11.06.2009 תמונה מספר: 9250 צפיות: 17k
Image licence
© RomKri \ ירושלים בשחור ולבן
שם צלם: © RomKri תאריך: 11.06.2009 תמונה מספר: 9248 צפיות: 14k
Image licence
© RomKri \ העיר העתיקה
שם צלם: © RomKri תאריך: 11.06.2009 תמונה מספר: 9237 צפיות: 11k
Image licence
© RomKri \ הרובע המוסלמי
שם צלם: © RomKri תאריך: 11.06.2009 תמונה מספר: 9245 צפיות: 12k
Image licence
© RomKri \ גילה
שם צלם: © RomKri תאריך: 11.06.2009 תמונה מספר: 9238 צפיות: 28k
Image licence
© חנה אייזנמן \ המבוא לארבעת בתי הכנסת הספרדיים
בתי הכנסת הספרדיים הוא שמו של מתחם הכולל ארבעה בתי כנסת השייכים לעדה הספרדית בעיר העתיקה שבירושלים. בתי הכנסת מצויים בקצה הרובע היהודי, ברחוב משמרות הכהונה, ובסמוך למגרש החנייה של הרובע. בסמוך לבתי הכנסת שוכנים מרכז ספיר לתרבות ולחינוך יהודי ומשרדים שונים של הפדרציה הספרדית העולמית. חשיבותם הדתית של בתי הכנסת היא רבה, וחשיבותו של בית הכנסת רבן יוחנן בן זכאי רבה מכולם, מאחר שבו ממונה הראשון לציון, וסמוך לכיפתו היו מצויים שופר וקנקן שמן זית זך שהיו עתידים על פי האמונה לשרת את המשיח. בתי הכנסת העתיקים הוחרבו בתקופת הכיבוש הירדני ושוקמו בהדרגה לאחר 1967. באחרונה נפתח במתחם גם מוזיאון קטן ובו אוצרות יודאיקה שונים.
שם צלם: © חנה אייזנמן תאריך: 11.06.2009 תמונה מספר: 9229 צפיות: 19k
© חנה אייזנמן \ רקפות בחורשת ארמון הנציב
שם צלם: © חנה אייזנמן תאריך: 11.06.2009 תמונה מספר: 9227 צפיות: 21k
© חנה אייזנמן \ בית הכנסת מנחם-ציון
שם צלם: © חנה אייזנמן תאריך: 11.06.2009 תמונה מספר: 9230 צפיות: 15k
© חנה אייזנמן \ גגות הרובע היהודי
שם צלם: © חנה אייזנמן תאריך: 11.06.2009 תמונה מספר: 9235 צפיות: 12k
© חנה אייזנמן \ על האנטנה בחומת-שמואל
העורב נוחת בקרבה מסוכנת ליונה.
שם צלם: © חנה אייזנמן תאריך: 11.06.2009 תמונה מספר: 9236 צפיות: 24k