Search:
© חנה אייזנמן \ שלג בגילֹה
שם צלם: © חנה אייזנמן תאריך: 31.05.2009 תמונה מספר: 8980 צפיות: 16k
© חנה אייזנמן \ שלג וערפל בגילה
שם צלם: © חנה אייזנמן תאריך: 31.05.2009 תמונה מספר: 8981 צפיות: 16k
© חנה אייזנמן \ שלג בדרך חברון
מאחורי הגבעה הנראית בתמונה נמצאת שכונת חומת-שמואל (הר-חומה). קצת הלאה ממנה, פניה שמאלה, נמצאת שכונת גילה שסבלה רבות מירי מבית ג'אלה, גם הנוצרים בבית ג'אלה ובבית לחם סבלו קשות, ונאלצו להימלט מפני הג'יהאד האיסלאמי שלעולם אינו רווה מדם ה"כופרים".
היום גם גילה מוגנת בחומה מפני הירי. זאת השיטה ה"ישראלית", לברוח ולהסתגר בגיטאות, כאילו היינו עדיין בגילה, כאילו לא היה לנו "הצבא הטוב ביותר במזרח התיכון", כאילו לא ניצחנו בכל המלחמות את האימפריאליזם הג'יהאדי. זאת דרכם, תמיד, של מהרסינו ומחריבינו.
שם צלם: © חנה אייזנמן תאריך: 31.05.2009 תמונה מספר: 8982 צפיות: 17k
© חנה אייזנמן \ פורים בפתח סופרמרקט בשכונת תלפיות
שם צלם: © חנה אייזנמן תאריך: 31.05.2009 תמונה מספר: 8983 צפיות: 19k
© חנה אייזנמן \ פתקים בין אבני הכותל
שם צלם: © חנה אייזנמן תאריך: 31.05.2009 תמונה מספר: 8985 צפיות: 16k
© חנה אייזנמן \ ישיבה ברובע היהודי
שם צלם: © חנה אייזנמן תאריך: 31.05.2009 תמונה מספר: 8987 צפיות: 8k
© חנה אייזנמן \ יד-אבשלום בנחל קדרון לרגלי הר הזיתים
שם צלם: © חנה אייזנמן תאריך: 31.05.2009 תמונה מספר: 8988 צפיות: 20k