Search:
© חנה אייזנמן \ ברובע היהודי
שם צלם: © חנה אייזנמן תאריך: 27.05.2009 תמונה מספר: 8960 צפיות: 19k
© חנה אייזנמן \ וילה ברח' כספי
שם צלם: © חנה אייזנמן תאריך: 27.05.2009 תמונה מספר: 8968 צפיות: 11k
© חנה אייזנמן \ במורד המדרגות מן הרובע היהודי לכותל
שם צלם: © חנה אייזנמן תאריך: 27.05.2009 תמונה מספר: 8964 צפיות: 10k
© חנה אייזנמן \ מבט מרח' כספי לעבר הר-הבית והר-ציון.
רח' כספי נמצא על גבול תלפיות-טיילת ארמון הנציב.
באופק ניתן לראות את מגדלי הגבעה הצרפתית, מתחתיהם את קצה כיפת "החורבה" המשתקמת.
להבדיל, בצד שמאל (הר ציון) נראה קצה גגה של כנסיית הדורמציון.
שם צלם: © חנה אייזנמן תאריך: 27.05.2009 תמונה מספר: 8966 צפיות: 16k
© חנה אייזנמן \ "דוד המלך" מזמין אורחים
בפתח מוזיאום דוד-המלך ברובע היהודי, ניצב "דוד המלך" ומזמין את העוברים והשבים להיכנס.
שם צלם: © חנה אייזנמן תאריך: 27.05.2009 תמונה מספר: 8957 צפיות: 14k
© חנה אייזנמן \ מבט מ"ארמון הנציב" לכיוון הר-הבית
שם צלם: © חנה אייזנמן תאריך: 27.05.2009 תמונה מספר: 8959 צפיות: 16k
© חנה אייזנמן \ סימטה ברובע היהודי
שם צלם: © חנה אייזנמן תאריך: 27.05.2009 תמונה מספר: 8958 צפיות: 9k
© חנה אייזנמן \ הרובע היהודי (מעל רחבת הכותל)
שם צלם: © חנה אייזנמן תאריך: 27.05.2009 תמונה מספר: 8962 צפיות: 10k
© חנה אייזנמן \ יונים ברחבת הכותל
שם צלם: © חנה אייזנמן תאריך: 27.05.2009 תמונה מספר: 8961 צפיות: 12k
שם צלם: © חנה אייזנמן תאריך: 27.05.2009 תמונה מספר: 8965 צפיות: 9k
© חנה אייזנמן \ חצר "מרתף השואה", הר-ציון
שם צלם: © חנה אייזנמן תאריך: 27.05.2009 תמונה מספר: 8963 צפיות: 10k