Search:
© RomKri \ ימין משה
שם צלם: © RomKri תאריך: 15.07.2006 תמונה מספר: 5590 צפיות: 145k
Image licence
© RomKri \ ימין משה
שם צלם: © RomKri תאריך: 15.07.2006 תמונה מספר: 5593 צפיות: 75k
Image licence
© RomKri \ ימין משה
שם צלם: © RomKri תאריך: 15.07.2006 תמונה מספר: 5583 צפיות: 43k
Image licence
© RomKri \ ימין משה
שם צלם: © RomKri תאריך: 15.07.2006 תמונה מספר: 5580 צפיות: 57k
Image licence
© RomKri \ ימין משה
שם צלם: © RomKri תאריך: 15.07.2006 תמונה מספר: 5585 צפיות: 54k
Image licence
© RomKri \ ימין משה
שם צלם: © RomKri תאריך: 15.07.2006 תמונה מספר: 5589 צפיות: 23k
Image licence
© RomKri \ ימין משה
שם צלם: © RomKri תאריך: 15.07.2006 תמונה מספר: 5591 צפיות: 16k
Image licence
© RomKri \ תחנת רוח בשכונת ימין משה
שם צלם: © RomKri תאריך: 15.07.2006 תמונה מספר: 5579 צפיות: 57k
Image licence
© RomKri \ ימין משה
שם צלם: © RomKri תאריך: 15.07.2006 תמונה מספר: 5582 צפיות: 16k
Image licence
© RomKri \ ימין משה
שם צלם: © RomKri תאריך: 15.07.2006 תמונה מספר: 5587 צפיות: 16k
Image licence
© RomKri \ ימין משה
שם צלם: © RomKri תאריך: 15.07.2006 תמונה מספר: 5595 צפיות: 16k
Image licence
© RomKri \ תחנת רוח בשכונת ימין משה
שם צלם: © RomKri תאריך: 15.07.2006 תמונה מספר: 5598 צפיות: 63k
Image licence
© RomKri \ ימין משה
שם צלם: © RomKri תאריך: 15.07.2006 תמונה מספר: 5594 צפיות: 27k
Image licence
© RomKri \ העיר העתיקה
שם צלם: © RomKri תאריך: 15.07.2006 תמונה מספר: 5588 צפיות: 19k
Image licence
© Gidon \ מרכז העיר
שם צלם: © Gidon תאריך: 15.07.2006 תמונה מספר: 5564 צפיות: 20k
© RomKri \ ימין משה
שם צלם: © RomKri תאריך: 15.07.2006 תמונה מספר: 5586 צפיות: 36k
Image licence
© RomKri \ ימין משה
שם צלם: © RomKri תאריך: 15.07.2006 תמונה מספר: 5596 צפיות: 16k
Image licence
© RomKri \ ימין משה
שם צלם: © RomKri תאריך: 15.07.2006 תמונה מספר: 5597 צפיות: 43k
Image licence
© Gidon \ מרכז העיר
שם צלם: © Gidon תאריך: 15.07.2006 תמונה מספר: 5568 צפיות: 16k
© Gidon \ מאה שערים
שם צלם: © Gidon תאריך: 15.07.2006 תמונה מספר: 5558 צפיות: 46k
© Gidon \ מאה שערים
שם צלם: © Gidon תאריך: 15.07.2006 תמונה מספר: 5559 צפיות: 45k
© RomKri \ ימין משה
שם צלם: © RomKri תאריך: 15.07.2006 תמונה מספר: 5584 צפיות: 16k
Image licence
© Ruslan \ רובע נוצרי וארמני של עיר עתיקה
התמונה צולמה מאחד המגדלים של מוזיאון מגדל דוד
Nikon F65D
שם צלם: © Ruslan תאריך: 15.07.2006 תמונה מספר: 5576 צפיות: 38k
© RomKri \ ימין משה
שם צלם: © RomKri תאריך: 15.07.2006 תמונה מספר: 5581 צפיות: 16k
Image licence
© RomKri \ ימין משה
שם צלם: © RomKri תאריך: 15.07.2006 תמונה מספר: 5592 צפיות: 15k
Image licence
© Ruslan \ דוד כפול: מוזיאון מיגדל דוד ומלון מלך דוד
התמונה צולמה מאחד המגדלים של מוזיאון מגדל דוד
Nikon F65D
שם צלם: © Ruslan תאריך: 15.07.2006 תמונה מספר: 5572 צפיות: 42k
© Ruslan \ רובע נוצרי בעיר עתיקה
התמונה צולמה מאחד המגדלים של מוזיאון מגדל דוד
Nikon F65D
שם צלם: © Ruslan תאריך: 15.07.2006 תמונה מספר: 5575 צפיות: 24k
© Ruslan \ מלון מלך דוד ומתחם ממילה
התמונה צולמה מאחד המגדלים של מוזיאון מגדל דוד
Nikon F65D
שם צלם: © Ruslan תאריך: 15.07.2006 תמונה מספר: 5574 צפיות: 60k
© Ruslan \ עין קרם
נוף לעין קרם מהר חרת
Nikon F65D
שם צלם: © Ruslan תאריך: 15.07.2006 תמונה מספר: 5565 צפיות: 27k
© Ruslan \ מסגד אל אקצה הנבנה במקום בו היה קודש קודשים של בית המקדש
התמונה צולמה מאחד המגדלים של מוזיאון מגדל דוד
Nikon F65D
שם צלם: © Ruslan תאריך: 15.07.2006 תמונה מספר: 5577 צפיות: 45k
© Gidon \ שוק מחנה יהודה
שם צלם: © Gidon תאריך: 15.07.2006 תמונה מספר: 5569 צפיות: 16k
© Ruslan \ הר הזיתים. בית קברות יהודי העתיק בעולם.
התמונה צולמה מאחד המגדלים של מוזיאון מגדל דוד.
במתחם קיימים כ-150000 מקומות קבורה. מלון קשטות, שנמצא בחלק העליון של ההר, נבנה ע"י ירדנים ממצבות של בית הקברות. על פי מסורת, בתקופת משיח, פה תתחיל תחיית המתים.
Nikon F65D
שם צלם: © Ruslan תאריך: 15.07.2006 תמונה מספר: 5578 צפיות: 33k
© Ruslan \ מוזיאון מגדל דוד
התמונה צולמה מאחד המגדלים של מוזיאון מגדל דוד
Nikon F65D
שם צלם: © Ruslan תאריך: 15.07.2006 תמונה מספר: 5573 צפיות: 36k
© Ruslan \ מלך דוד
כך נראה מלון מלך דוד ממגדל דוד
Nikon F65D
שם צלם: © Ruslan תאריך: 15.07.2006 תמונה מספר: 5571 צפיות: 51k
© Gidon \ מרכז העיר
שם צלם: © Gidon תאריך: 15.07.2006 תמונה מספר: 5556 צפיות: 19k
© Gidon \ מאה שערים
שם צלם: © Gidon תאריך: 15.07.2006 תמונה מספר: 5561 צפיות: 24k
© Ruslan \ הר נוף
נוף להר נוף מהר חרת
Nikon F65D
שם צלם: © Ruslan תאריך: 15.07.2006 תמונה מספר: 5566 צפיות: 53k