Search:
© Igor \ הרובע המוסלמי
שם צלם: © Igor תאריך: 03.06.2006 תמונה מספר: 5279 צפיות: 19k
© Pes & Lev \ העיר העתיקה
שם צלם: © Pes & Lev תאריך: 03.06.2006 תמונה מספר: 5287 צפיות: 12k
© Pes & Lev \ העיר העתיקה
שם צלם: © Pes & Lev תאריך: 03.06.2006 תמונה מספר: 5284 צפיות: 12k
© Pes & Lev \ העיר העתיקה
שם צלם: © Pes & Lev תאריך: 03.06.2006 תמונה מספר: 5285 צפיות: 12k
© Pes & Lev \ העיר העתיקה
שם צלם: © Pes & Lev תאריך: 03.06.2006 תמונה מספר: 5289 צפיות: 16k
© גל חורי \ גת שמנא
גן הזיתים שבכנסיית גת שמנא
שם צלם: © גל חורי תאריך: 03.06.2006 תמונה מספר: 5280 צפיות: 24k
© Pes & Lev \ העיר העתיקה
שם צלם: © Pes & Lev תאריך: 03.06.2006 תמונה מספר: 5286 צפיות: 14k
© גל חורי \ הר הבית מהר הצופים
שם צלם: © גל חורי תאריך: 03.06.2006 תמונה מספר: 5281 צפיות: 26k
© גל חורי \ הר הבית
התמונה צולמה מהרחבה של כנסיית מריה מגדלנה בהר הזיתים
שם צלם: © גל חורי תאריך: 03.06.2006 תמונה מספר: 5282 צפיות: 25k
© גל חורי \ שער הרחמים
שם צלם: © גל חורי תאריך: 03.06.2006 תמונה מספר: 5283 צפיות: 21k
© Pes & Lev \ העיר העתיקה
שם צלם: © Pes & Lev תאריך: 03.06.2006 תמונה מספר: 5288 צפיות: 16k