Search:
© RomKri \ כנסיית הקבר
שם צלם: © RomKri תאריך: 28.02.2005 תמונה מספר: 909 צפיות: 50k
Image licence
© RomKri \ הכותל המערבי
שם צלם: © RomKri תאריך: 28.02.2005 תמונה מספר: 903 צפיות: 58k
Image licence
© RomKri \ העיר העתיקה, הרובע היהודי
שם צלם: © RomKri תאריך: 28.02.2005 תמונה מספר: 899 צפיות: 72k
Image licence
© RomKri \ העיר העתיקה
שם צלם: © RomKri תאריך: 28.02.2005 תמונה מספר: 907 צפיות: 15k
Image licence
© RomKri \ העיר העתיקה, ויה דלורוזה, הרובע הנוצרי
שם צלם: © RomKri תאריך: 28.02.2005 תמונה מספר: 916 צפיות: 57k
Image licence
© RomKri \ העיר העתיקה, הרובע היהודי
שם צלם: © RomKri תאריך: 28.02.2005 תמונה מספר: 898 צפיות: 49k
Image licence
© RomKri \ כנסיית הקבר
שם צלם: © RomKri תאריך: 28.02.2005 תמונה מספר: 915 צפיות: 46k
Image licence
© RomKri \ חומות של עיר העתיקה, העיר העתיקה
שם צלם: © RomKri תאריך: 28.02.2005 תמונה מספר: 900 צפיות: 29k
Image licence
© RomKri \ שער המערביים (מוגרבים)
אחת מכניסות להר הבית
שם צלם: © RomKri תאריך: 28.02.2005 תמונה מספר: 901 צפיות: 49k
Image licence
© RomKri \ הכותל המערבי
קשת וילסון - חלק מגשר שהוביל מהעיר העליונה לרחבת הר הבית
שם צלם: © RomKri תאריך: 28.02.2005 תמונה מספר: 902 צפיות: 58k
Image licence
© RomKri \ כנסיית הקבר
שם צלם: © RomKri תאריך: 28.02.2005 תמונה מספר: 904 צפיות: 33k
Image licence
© RomKri \ העיר העתיקה, ויה דלורוזה
שם צלם: © RomKri תאריך: 28.02.2005 תמונה מספר: 905 צפיות: 44k
Image licence
© RomKri \ שער אשפה
מאה ה-16
שם צלם: © RomKri תאריך: 28.02.2005 תמונה מספר: 906 צפיות: 45k
Image licence
© RomKri \ כנסיית הקבר
שם צלם: © RomKri תאריך: 28.02.2005 תמונה מספר: 911 צפיות: 35k
Image licence
© RomKri \ שער אשפה
שם צלם: © RomKri תאריך: 28.02.2005 תמונה מספר: 908 צפיות: 21k
Image licence
© RomKri \ חומות של עיר העתיקה, העיר העתיקה
שם צלם: © RomKri תאריך: 28.02.2005 תמונה מספר: 912 צפיות: 18k
Image licence
© RomKri \ מרכז העיר
שם צלם: © RomKri תאריך: 28.02.2005 תמונה מספר: 917 צפיות: 24k
Image licence
© RomKri \ כנסיית הקבר
שם צלם: © RomKri תאריך: 28.02.2005 תמונה מספר: 910 צפיות: 33k
Image licence
© RomKri \ העיר העתיקה, הרובע המוסלמי
שם צלם: © RomKri תאריך: 28.02.2005 תמונה מספר: 918 צפיות: 22k
Image licence